Jeśli nie solista to kto? Korzyści z uczenia się w szkole muzycznej

Zapraszamy na warsztaty online dla rodziców, uczniów, nauczycieli.

Prezentacje z warsztatów są udostępnione w zakładce "Koncert i warsztaty" - "Uczeń w szkole muzycznej"

Warsztaty psychologiczne dla rodziców, uczniów, nauczycieli

Jeśli nie solista to kto?
Korzyści z uczenia się w szkole muzycznej

Wykład, czwartek, 21.10.2021, godz. 18:00-19:30
Dostęp do spotkania na ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87918864456
hasło: koda

Podczas spotkania przyjrzymy się dylematom związanym z nauką gry na instrumencie
i uczęszczaniem do szkoły muzycznej: oczekiwaniom dzieci, rodziców, nauczycieli.
Przedstawię wyniki badań psychologicznych, ukazujących korzyści takiej nauki dla
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego człowieka. W drodze wspólnej
dyskusji spojrzymy także na koszty z perspektyw każdego z uczestników procesu –
dziecka, rodzica, nauczyciela. Postaram się pomóc uczestnikom w umocnieniu
motywacji do nauki ukazując różne zawody muzyczne, okołomuzyczne i niemuzyczne,
wykorzystujące rozwinięte podczas nauki gry na instrumencie umiejętności. W
bliższej perspektywie czasowej postaramy się wrócić do emocji związanych ze
słuchaniem i wykonywaniem muzyki, by odnaleźć przyjemność w codziennej pracy z
instrumentem.

Na początek, poł żartem pół serio o korzyściach z gry na instrumencie:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/20/magazine/quarantine-covid-learning-piano.html

Prowadząca: Julia Kaleńska–Rodzaj
Jestem muzykiem (klasa fortepianu, śpiewu), doktorem psychologii, adiunktem
w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuję się w
psychologii muzyki, zwłaszcza w zagadnieniach psychologicznego przygotowania się
muzyka do występu publicznego i uwarunkowań sukcesu wykonawczego w muzyce.
Aktywnie współpracowałam z Międzywydziałową Katedrą Psychologii Muzyki
UMFC. Aktualnie współpracuję z Instytutem Psychologii UJ, Akademią Wychowania
Fizycznego w Krakowie prowadząc zajęcia warsztatowe poświęcone radzeniu sobie z
emocjami w sytuacjach ekspozycji społecznej. Prowadzę dyżury psychologiczne dla
studentów na Akademii Muzycznej w Krakowie.
Od 2008 r. prowadzę indywidualne konsultacje i warsztaty w zakresie radzenia
sobie z emocjami dla uczniów, studentów i profesjonalistów przygotowujących się do
ważnych występów, konkursów. Realizuję własne autorskie programy, m. in.
„Zrozumieć emocje - oswoić tremę”, „Trening mentalny wykonawcy: koncentracja i
pamięć” i in. Jestem organizatorką wielu wydarzeń promujących psychologię muzyki
w Polsce, założycielką Krakowskiego Ośrodka Doradztwa dla Artystów "KODA"
(www.koda.krakow.pl)

Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę i udziału w innych naszych spotkaniach:
https://koda.krakow.pl
Z przyjemnością odpowiem na wszelkie Państwa pytania dotyczące tematu
osobiście pod czas spotkania, a także mailowo lub telefonicznie:

Julia Kaleńska-Rodzaj
koda@koda.krakow.pl
tel. 506075297