Narodowy Spis Powszechny

Na polecenie Gminy Wieliczka - organu prowadzącego szkołę - przekazujemy Państwu informacje o Narodowym Spisie Powszechnym.