V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - laureaci - kategoria IV

Uprzejmie informujemy, że laureatami w IV kategorii zostały osoby z numerami: 69 i 72.

Zapraszamy na koncert laureatów 1 czerwca o godz. 13.00.