WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce,
W związku z otrzymanymi przez szkołę rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej uprzejmie prosimy Rodziców o nie posyłanie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci.
Prosimy  wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, ochrony podczas kaszlu i kichania, a nade wszystko o zachowanie spokoju.