Izabela Szota

2020-10-28
audycje muzyczne -
zajęcia 24 października 2020 r. - Klarnet -  klarnet.docx
zajęcia 31 października 2020 r. - Saksofon - saksofon.docx

Proszę Wszystkich Uczniów o przygotowanie i przesłanie na adres sekretariatu krótkiego nagrania z prezentacją swojego instrumentu.  To zadanie będzie ocenione.

Zespół wokalny:
Proszę posłuchać kilka razy i ćwiczyć:
https://www.youtube.com/watch?v=Viogpu-lVCA