Konkurs Pianistyczny 2019

ZAPROSZENIE na IMSWPC 2019
(International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition)

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia w Polsce i za granicą do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha w Wieliczce. Wydarzenie, choć organizowane po raz pierwszy oficjalnie na skalę międzynarodową nie jest wydarzeniem nowym, a stanowi kontynuację Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Moniki Sikorskiej-Wojtachy, znanego szerokiej publiczności także jako „Czerwcowe dźwiękobranie”.

Przesłuchania V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Moniki Sikorskiej-Wojtachy odbędą się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2019 r. w zabytkowej Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2.

Wydarzenie, ze względu na swój międzynarodowy zasięg, a także miejsce – niezwykle urokliwą Wieliczkę, będzie miało z pewnością wyjątkowy charakter. Prestiż konkursu podkreśla znamienite jury, w którym zasiądą wybitne osobowości światowej pianistyki. Jury będzie obradować pod przewodnictwem Prof. dr hab. Andrzeja Pikula – Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. W programie towarzyszącym przesłuchaniom konkursowym znajdą się: koncerty, wykłady znanych i cenionych pianistów - profesorów wyższych uczelni oraz warsztaty adresowane zarówno do uczestników, a także pedagogów. Uroczystym zwieńczeniem konkursu będzie Koncert Laureatów.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce: www.smuzwieliczka.edu.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Do zobaczenia w Wieliczce!

 

Ladies and gentlemen!

The Music School Complex in Wieliczka has the honor of inviting students and teachers of 1st and 2nd degree Music Schools in Poland and abroad to participate in the 5th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition. The event, although officially organized on an international scale for the first time, is not a new event but is a continuation of the All-Polish Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition, known to the general public also as "Czerwcowe dźwiękobranie". Auditions of the I International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition will take place on May 29 - June 1, 2019 in the historic Hall of the Music School Complex in Wieliczka (2 Dembowskiego Street).

Due to its international reach, and the place - the extremely charming Wieliczka, the event will certainly have a unique character. The prestige of the competition is emphasized by a remarkable Jury Members - the outstanding personalities of world piano music. The Jury Members will serve under the chairmanship of Prof. dr hab. Andrzej Pikul – Head of the Piano Department at the Academy of Music in Krakow. The program accompanying the competition auditions will include: concerts, lectures by well-known and respected pianists - university professors, and workshops addressed to both participants, and pedagogues. The competition will end with the Prize-Winners’ Concert.

The information regarding the competition can be found on the website of the Music School Complex in Wieliczka: www.smuzwieliczka.edu.pl.

Applications will be accepted via the electronic form until 30 April 2019.

See you in Wieliczka!