Motion Music Festival 2022

VII Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy "Motion Music Festival"
9 - 11 czerwca 2022

Aktualności konkursowe

[2022-06-06]
Przypominamy szanownym uczestnikom o konieczności spełnienia 32-go punktu Regulaminu Konkursu:
"Po przyjeździe na konkurs, podczas rejestracji uczestnika należy u organizatora (ZSM w Wieliczce) złożyć kopię utworów wykonywanego programu"
Niezłożenie kopii programów będzie równoznaczne z brakiem rejestracji, a zatem uniemożliwi udział w konkursie.

[2022-05-12]
Recital zespołu "Motion Trio" odbędzie się w dniu 10 czerwca,  o godz. 19:00, na płycie Rynku Górnego w Wieliczce.

[2022-04-25]
Formularz zgłoszeniowy jest już dostępny. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

[2022-03-11]
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 maja 2022 r. poprzez formularz elektroniczny, który będzie udostępniony na stronie www.smuzwieliczka.edu.pl
Przesłuchania konkursowe będą się odbywały w Auli "Sztygarówka" Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2.