Muzyka polska na cztery pory roku

Warsztaty "Muzyka polska na cztery pory roku" to cykliczne wydarzenia, które odbywają się w ramach projektu "Muzyka polska na cztery pory roku".

Warsztaty prowadzi Joanna Marcisz według autorskich scenariuszy zajęć muzyczno-ruchowych przygotowanych na każdy miesiąc, zgodnie z kalendarzem pór roku.

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo-ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt jest realizowany w ramach Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2021 rok na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej.

 

I warsztaty -  "Zimowa kołysanka"
Warsztaty dla dzieci i rodziców w oparciu o muzykę polskich kompozytorów

Muzyka Zbigniew Preisner - 24 XII każdego roku
Pomysł i prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz
W realizacji warsztatu wzięły udział uczennice klasy rytmiki Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku- zima. Mroźna kołysanka" #1

Uczestnicy poznali zabawę sopelków z wiatrem "Mroźna kołysanka" do muzyki "24 XII każdego roku" Zbigniewa Preisnera. Ćwiczenia przygotowawcze: rytmizacje tekstów, zabawy z instrumentami perkusyjnymi zostały oparte na rytmach zaczerpniętych z utworu.
Warsztaty prowadziła Joanna Marcisz.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku- zima. Mroźna kołysanka" #2

II warsztaty -  "Zimowa orkiestra"

Muzyka Ignacy Jan Paderewski - Menuet G-dur op. 14 nr 1
Anna Lipiak - fortepian  www.annalipiak.com
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz

Podczas warsztatu uczestnicy poznali utwór poprzez instrumentację wykonaną na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz ułożyli dziecięcą partyturę utworu.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - zima. Zimowa orkiestra"

III warsztaty -  "W marcu jak w garncu"

Muzyka Ignacy Jan Paderewski - Album Tatrzańskie op. 12, Allegro ma non troppo
w wykonaniu Zarębski Piano Duo- Grzegorz Mania i Piotr Różański
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz

Podczas warsztatów uczestnicy poznali utwór poprzez zabawy ruchowe związane inspirowane marcową pogodą.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku- zima. W marcu jak w garncu."

 Podczas trzech zimowych warsztatów uczestnicy poznali zabawę sopelków z wiatrem "Mroźna kołysanka" do muzyki "24 XII każdego roku" Zbigniewa Preisnera, stworzyli "zimową orkiestrę" grając na dziecięcych instrumentach perkusyjnych przy utworze I. J. Paderewskiego "Menuet G- dur op. 14 nr 1", poznali zabawy inspirowane marcową pogodą "W marcu jak w garncu" przy muzyce I. J. Paderewskiego "Album Tatrzańskie op. 12 Allegro ma non troppo". Uczestnicy stworzyli także dziecięce partytury graficzne poznanych utworów.

Dziecięca partytura I. J. Paderewski Menuet G-dur op. 14 nr 1

 

Dziecięca partytura I. J. Paderewski - Album Tatrzańskie op. 12 Nr 6

IV warsztaty -  "Gaik"

W szkole odbyła się czwarta edycja warsztatów w oparciu o muzykę polskich kompozytorów. Podczas warsztatu uczestnicy poznali utwór Witolda Lutosławskiego - Gaik z 12 Melodii ludowych.
Poprzez interpretację ruchową z rekwizytami - wstążkami i kwiatami imitującymi gaik, którym witano wiosnę w obrzędzie ludowym polegającym na obchodzeniu wsi z ozdobionymi roślinami. Uczestnicy ułożyli także dziecięcą partyturę utworu.

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów. Warsztaty prowadziła Joanna Marcisz.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - wiosna. Gaik."

 

Dziecięca partytura Witold Lutosławski - Gaik z 12 Melodii ludowych

V warsztaty - "Na łące"

Muzyka Witold Lutosławski - Fujarka z Małej suity
Orkiestra ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
Marta Kluczyńska - dyrygent
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Podczas kolejnego warsztatu uczestnicy poznali "Fujarkę" z "Małej suity" Witolda Lutosławskiego poprzez instrumentację utworu oraz opowieść o mieszkańcach łąki zobrazowaną brzmieniami dziecięcych instrumentów perkusyjnych. Poszczególne grupy instrumentów zostały skojarzone ze śpiewającym słowikiem, mrówkami, osami, motylami, orłem. Uczestnicy ułożyli także dziecięcą partyturę utworu.

 
Partytura

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

VI warsztaty - "Skoczny taniec"

Muzyka Romuald Twardowski - Oberek

Podczas warsztatu uczestnicy poznali "Oberek" Romualda Twardowskiego poprzez interpretację ruchową utworu oraz zrealizowali ćwiczenia inspirowane elementami polskiego tańca narodowego.

 
Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

VII warsztaty - "Zabawa letniego wiatru"

Muzyka - Fryderyk Chopin   Walc Des- dur op. 64 nr 1

Podczas warsztatu uczestnicy poznali "Walc Des- dur op. 64 nr 1"  Fryderyka Chopina poprzez interpretację ruchową utworu oraz zrealizowali ćwiczenia inspirowane fragmentami utworu. Dla lepszego zobrazowania charakteru utworu użyto zwiewnej chustki obrazującej wianie wiatru. Uczestnicy ułożyli także dziecięcą partyturę utworu.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - lato . Zabawa letniego wiatru"

Partytura dziecięca z warsztatu "Zabawa letniego wiatru"

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

VIII warsztaty - "Figle - migle"

Muzyka - Muzyka - Juliusz Zarębski -Tańce galicyjskie op. 2  nr 3

Zarębski Piano Duo - Grzegorz Mania, Piotr Różański

Podczas warsztatu uczestnicy poznali trzecią cześć "Tańców galicyjskich op. 2"   Juliusz Zarębskiego  poprzez zabawy ruchowe, zrealizowali również ćwiczenia inspirowane fragmentami utworu.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - lato . Figle -migle"

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

IX warsztaty - "Czerwone jabłuszko"

Muzyka -Chór bez batuty

Podczas warsztatu uczestnicy poznali melodię ludową Czerwone jabłuszko poprzez poprzez interpretację ruchową utworu oraz zrealizowali ćwiczenia inspirowane elementami polskiego tańca narodowego - kujawiaka.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku - lato . Czerwone jabłuszko"

Projekt "Muzyka polska na cztery pory roku" zakłada poznanie i doświadczanie muzyki kompozytorów epoki romantyzmu i twórców współczesnych /12 utworów/ poprzez interpretacje ruchowe utworów muzycznych, instrumentacje na instrumentach perkusyjnych, zabawy słuchowo -ruchowe inspirowane elementami tańców narodowych, przygotowanie wraz z uczestnikami dziecięcych partytur słuchanych utworów.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

X warsztaty Kasztanowa orkiestra

muzyka Fryderyk Chopin - Mazurek F- dur op. 63 nr 3
Arthur Rubinstein
 
Podczas warsztat uczestnicy poznali utwór poprzez poprzez instrumentację utworu na kasztanach, szyszkach, żołędziach, jarzębinie. Dzieci stworzyły dziecięcą partyturę odwzorowując budowę utworu w postaci znaków graficznych.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku. Kasztanowa orkiestra"

Partytura dziecięca z warsztatu "Kasztanowa orkiestra"

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu /animacja i edukacja kulturalna/ .
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.
 
Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

XI warsztaty Krople i kropelki

muzyka Fryderyk Chopin - Preludium e -moll op. 28
 
Podczas warsztatu uczestnicy poznali utwór poprzez poprzez zabawy muzyczno - ruchowe oraz interpretację ruchową utworu w zabawie deszczu i chmur. Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu /animacja i edukacja kulturalna/ .
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku. Krople i kropelki"

 
Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.

XII warsztat Grudniowe niebo

muzyka Motion Trio - Game IV
 
 
Podczas warsztatu uczestnicy poznali utwór poprzez poprzez zabawy muzyczno - ruchowe z gwiazdami oraz interpretację ruchową utworu. Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu /animacja i edukacja kulturalna/ .
Prowadzenie warsztatów- Joanna Marcisz.

Warsztaty muzyczne "Muzyka polska na cztery pory roku. Grudniowe niebo"

 
Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Przedszkolu Samorządowym nr 49 w Krakowie.