O szkole

Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce istnieje od 2006 roku. Została powołana na mocy uchwały nr LXI 505/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 sierpnia 2006 roku. Przez pierwsze 12 lat swej działalności trwale wpisała się zarówno w mapę szkolnictwa artystycznego, jak i w życie lokalnej społeczności.

Wysoko wykwalifikowana kadra, którą w większości stanowią koncertujący muzycy, zapewnia bardzo dobry poziom kształcenia. Dodatkowo, w trosce o wszechstronny rozwój atystyczny uczniów, sytematycznie organizowane są warsztaty, do których prowadzenia zapraszani są wybitni muzycy i pedagodzy z kraju i zagranicy.

Szkoła stwarza uczniom wiele możliwości prezentacji swoich umiejętności w licznych audycjach, koncertach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, a także organizuje bądź współorganizuje cykliczne konkursy muzyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - Vivaldi (konkurs skrzypcowy organizowany od roku 2008), Motion Music Festival (konkurs akordeonowy organizowany od roku 2010), Czerwcowe Dźwiękobranie (konkurs pianistyczny organizowany od roku 2013).

We współpracy z Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Gdowie, powołana została Międzyszkolna Orkiestra Symfoniczną (2012) oraz Międzyszkolna Orkiestra Dęta (2013).
Absolwenci szkoły są bardzo chętnie przyjmowani do działających na terenie gminy orkiestr dętych, w tym również do Reprezentacyjnej Orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka”.

Od początku istnienia, wielicka szkoła angażuje się w życie kulturalne regionu i kraju, a także jest inicjatorem wielu przedsięwzięć artystycznych.

W roku 2010, szkoła zrealizowałała interdyscyplinarny projekt „Fryderyk Chopin – w hołdzie narodowi i sztuce”,  wpisany w ogólnopolskie obchody Roku Chopinowskiego. W 2014 roku, jako jedna nielicznych w skali kraju, brała udział w programie MKiDN "Zamówienia kompozytorskie", czego rezultatem było nagranie płyty "5 miniatur kameralnych na marimbę, ksylofon, instrumenty perkusyjne i fortepian" autorstwa Waldemara Króla, w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce.

Prawdziwą miarą sukcesu szkoły są jednak sukcesy uczniów, którzy osiągają znakomite wyniki w licznych konkursach w Polsce i w Europie.
Wśród uczniów szkoły znaleźć można stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz laureatów Programu Stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska", przeznaczonego dla młodych artystów legitymujących się wybitnymi osiągnięciami w swoich dziedzinach.

W styczniu 2013 roku, szkoła otrzymała zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów - wyróżnienie przyznawane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji placówkom, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania uzdolnień oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

Od 2018 roku, szkoła oferuje młodym adeptom sztuki muzycznej możliwość kontynuowania nauki w kolejnym etapie kształcenia.
1 września 2018, uchwałą nr LII/617/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 roku, utworzony został Zespół Szkół  Muzycznych w Wieliczce, w którego skład wchodzą:

  • Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce
  • Szkoła Muzyczna II stopnia w Wieliczce

 

Wieliczka.png

Organ prowadzący:
Gmina Wieliczka
Burmistrz: Artur Kozioł
 
Wydział Szkół i Przedszkoli
Dyrektor: mgr Anna Całka
 
Organ nadzorujący:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
poprzez Centrum Edukacji Artystycznej

Region X Małopolski, Świętokrzyski
wizytatorzy: Wiesław Dziedziński, Ilona Tomera-Chmiel