Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce wybierana jest na ogólnym zebraniu rodziców uczniów naszej Szkoły. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata. Członkiem Rady może zostać każdy chętny Rodzic.

Główne zadania Rady Rodziców:
- pomoc w organizacji szkolnych imprez,
- pomoc w znalezieniu sponsorów dla Szkoły,
- zachęcanie całej społeczności Szkoły do uczestniczenia w organizowanych koncertach, konkursach, audycjach itp.,
- promocja Szkoły w lokalnych społecznościach,
- zachęcanie wszystkich rodziców do wspierania Szkoły w ramach posiadanych możliwości,
- działalność statutowa.

Regulamin dofinansowania ze środków Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy i wspierania pracy naszej Szkoły.

Aktualny skład Rady Rodziców:
Marcin Piwkowski - przewodniczący
Marceli Łasocha - zastępca
Joanna Dyjak - skarbnik
Paweł Dyjak - sekretarz
członkowie Rady:
Beata Trześniewska
Maria Zabdyr
Sabina Zuch-Cieślik

e-mail Rady Rodziców: rr.smuzwieliczka@gmail.com

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
12 8619 0006 0011 0258 1165 0001

Na konto Rady Rodziców przyjmowane będą następujące wpłaty:
- wpisowe na konkursy organizowane przez Szkołę,
- wpłaty (w formie darowizny) za kurs przygotowujący do badania przydatności kandydatów do Szkoły,
- wpłaty na ksero,
- wpłaty na Radę Rodziców
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać cel płatności oraz imię i nazwisko ucznia.

Bardzo prosimy o dokonywanie drobnych wpłat:
- na potrzeby Rady Rodziców - w wysokości: 40 zł od dziecka, 30 zł - od dziecka (jeżeli w szkole uczy się dwójka dzieci) oraz 20 zł (jeżeli w szkole uczy się troje dzieci)
- na ksero - w wysokości: 30 zł od dziecka, 20 zł - od dziecka (jeżeli w szkole uczy się dwójka dzieci) oraz 10 zł (jeżeli w szkole uczy się troje dzieci)
Opłata jest jednorazowa na cały rok szkolny!
 
Środki pochodzące w wpłat na Radę Rodziców przeznaczone są na nagrody dla uczniów na zakończenie roku, nagrody dla laureatów szkolnych konkursów, kwiaty wręczane w imieniu całej szkolnej społeczności przy różnych okazjach, ulotki informacyjne, ewentualnie poczęstunek podczas najważniejszych szkolnych uroczystości.
Dzięki Państwa wpłatom naszej Szkole łatwiej jest funkcjonować i jest bardziej przyjazna naszym dzieciom i nam samym.

Dokładne rozliczenie finansowe do wglądu u Skarbnika RR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachęcamy Państwa do wpłacania DAROWIZNY NA RZECZ SZKOŁY
–   200 zł w przypadku jednego dziecka uczącego się w Szkole Muzycznej,
–  150 zł za każde dziecko w przypadku rodzeńtw,
Darowiznę prosimy wpłacać na konto bankowe szkoły:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
29 86190006 0010 0200 8178 0011
(w tytule wpłaty należy wpisać: DAROWIZNA NA RZECZ SZKOŁY).

Darowizny na rzecz szkoły pozostają w dyspozycji Dyrekcji Szkoły i przeznaczone są w całości na bieżące potrzeby Szkoły, w tym przede wszystkim na zakup pomocy naukowych i instrumentów.