Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce wybierana jest na ogólnym zebraniu rodziców uczniów naszej Szkoły. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata. Członkiem Rady może zostać każdy chętny Rodzic.

Główne zadania Rady Rodziców:
- pomoc w organizacji szkolnych imprez,
- pomoc w znalezieniu sponsorów dla Szkoły,
- zachęcanie całej społeczności Szkoły do uczestniczenia w organizowanych koncertach, konkursach, audycjach itp.,
- promocja Szkoły w lokalnych społecznościach,
- zachęcanie wszystkich rodziców do wspierania Szkoły w ramach posiadanych możliwości,
- działalność statutowa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy i wspierania pracy naszej Szkoły.

Aktualny skład Rady Rodziców:
Dorota Brzegowy - przewodnicząca
Anna Świątek - zastępca
Agnieszka Radłowska - skarbnik
Ewa Szaron - sekretarz
członkowie Rady:
Beata Trześniewska
Monika Rachwał
Agata Gach
 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:  
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
27 8619 0006 0011 0201 0096 0001
 
Na konto Rady Rodziców przyjmowane będą następujące wpłaty:
- wpisowe na konkursy organizowane przez Szkołę,
- wpłaty za kurs przygotowujący do badania przydatności kandydatów do Szkoły,
- wpłaty na ksero,
- wpłaty na Radę Rodziców.
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać cel płatności oraz imię i nazwisko ucznia.

Bardzo prosimy o dokonywanie drobnych wpłat na potrzeby Rady Rodziców w wysokości: 30 zł od dziecka, 20 zł - od dziecka (jeżeli w szkole uczy się dwójka dzieci) oraz 10 zł (jeżeli w szkole uczy się troje dzieci).
Opłata jest jednorazowa na cały rok szkolny!
 
Środki te Rada Rodziców przeznacza na nagrody dla uczniów na zakończenie roku, nagrody dla laureatów szkolnych konkursów, kwiaty wręczane w imieniu całej szkolnej społeczności przy różnych okazjach, ulotki informacyjne, ewentualnie poczęstunek podczas najważniejszych szkolnych uroczystości.
Dzięki Państwa wpłatom naszej Szkole łatwiej jest funkcjonować i jest bardziej przyjazna naszym dzieciom i nam samym.

Dokładne rozliczenie finansowe do wglądu u Skarbnika RR.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Zachęcamy Państwa do wpłacania DAROWIZNY NA RZECZ SZKOŁY
–   200 zł w przypadku jednego dziecka uczącego się w Szkole Muzycznej,
–  150 zł za każde dziecko w przypadku rodzeńtw,
Darowiznę prosimy wpłacać na konto bankowe szkoły:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
78 8619 0006 0010 0200 8178 0002
(w tytule wpłaty należy wpisać: DAROWIZNA NA RZECZ SZKOŁY).

Darowizny na rzecz szkoły pozostają w dyspozycji Dyrekcji Szkoły i przeznaczone są w całości na bieżące potrzeby Szkoły, w tym przede wszystkim na zakup pomocy naukowych i instrumentów.