Rekrutacja 2020/2021

Ważne informacje dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia

[2020-06-08]

HARMONOGRAMY rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę - pod wejście do szkoły od strony ul. Kilińskiego (naprzeciwko Urzędu Skarbowego).

O wyznaczonej godzinie pracownik szkoły zaprosi kandydata i zaprowadzi go do sali.
Po prezentacji artystycznej , pracownik szkoły odprowadzi kandydata do wyjścia od strony Rynku Górnego (wejście do Wielickiego Centrum Kultury, dawny CKiT).

15 - 17 czerwca 2020 r.
Badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia: SM1_rekrutacja_2020-21_harmonogram.pdf

18 - 19 czerwca 2020 r.
Egzaminy wstępne do Szkoły Muzycznej II stopnia: SM2_rekrutacja_2020-21_harmonogram.pdf

[2020-06-02]

Harmonogramy przesłuchań badania przydatności do SM I st. oraz egzaminów wstępnych do SM II st. zostaną podane do państwa wiadomości do dnia 8 czerwca 2020 r.

Harmonogramy będą ułożone tak, by nie kolidowały z terminami egzaminów ośmioklasistów w szkołach ogólnokształcących.

[2020-06-01]

Warunki i terminy rekrutacji do SM I stopnia oraz do SM II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce ustalił terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

15 - 17 czerwca 2020 - badanie przydatności dla kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej I stopnia

18 - 19 czerwca 2020 - egzaminy wstępne dla kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami tegorocznej rekrutacji: rekrutacja_2020-2021_warunki.pdf

Podczas rekrutacji będą obowiązywały procedury bezpieczeństwa wprowadzone w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną - prosimy o zapoznanie się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa podczas badań przydatności oraz egzaminów wstępnych.

[2020-05-26]

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej MKiDN komunikatu, w którym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił okres, w którym należy przeprowadzić  rekrutację do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021 uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w najbliższym czasie wyznaczy terminy rekrutacji do SM I stopnia oraz SM II stopnia, a także poda informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

Informacje o terminach rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły w pierwszym tygodniu czerwca.

[2020-05-12]

Termin składania podań do Szkoły Muzycznej II stopnia został przedłużony do 31 maja 2020 r.

[2020-05-11]

Kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia zapraszamy do zapoznania się z prezentacją klas Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.

[2020-04-17]

Szanowni Państwo,

ze względu na to, że przeprowadzenie egzaminów do szkoły muzycznej wymaga bezpośredniego spotkania kandydata z komisją, w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć terminu, w którym mogłoby się to odbyć.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać drogą mailową na adres sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl (w tytule maila prosimy dopisać odpowiednio "Rekrutacja I st. " lub "Rekrutacja II st.") w terminach przewidzianych w regulaminie rekrutacji :
- Szkoła Muzyczna I stopnia: 1 - 31 maja 2020 r.
- Szkoła Muzyczna II stopnia: 15 kwietnia - 15 maja 2020 r.

W chwili obecnej nie jest przewidziane przedłużenie tych terminów, jednakże może się to zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji oraz wnioski do pobrania znajdą Państwo w zakładkach rekrutacja SM I st. oraz rekrutacja SM II st.

Kurs przygotowujący dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia został zawieszony. Planowane jest wznowienie kursu, jak tylko będzie to możliwe.

Dzień otwarty dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia - planowana jest realizacja dnia otwartego, jak tylko będzie to możliwe.

Wszelkie nowe ustalenia dotyczące rekrutacji, kursu oraz dnia otwartego będą na bieżąco publikowane w niniejszej zakładce.

Terminy badania przydatności do Szkoły Muzycznej I stopnia i egzaminów wstępnych do Szkoły Muzycznej II stopnia zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 30 dni kalendarzowych wcześniej).