Rekrutacja 2021/2022

[2021-07-09]

Wyniki rekrutacji - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Muzyczna I stopnia - plik do pobrania: SM I stopnia - lista osób przyjętych i nieprzyjętych

Szkoła Muzyczna I stopnia - plik do pobrania: SM II stopnia - lista osób przyjętych i nieprzyjętych

 

[2021-06-21]

WYNIKI rekrutacji - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej podajemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Kwalifikacja nie jest równoznaczna z przyjęciem do szkoły.
Listy osób przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia oraz do Szkoły Muzycznej II stopnia zostaną opublikowane na stronie internetowej do 15 lipca 2021 r.

Szkoła Muzyczna I stopnia - wyniki rekrutacji - plik do pobrania: SM I stopnia - kwalifikacja

Szkoła Muzyczna II stopnia - wyniki rekrutacji - plik do pobrania: SM II stopnia - kwalifikacja

 

[2021-03-17]

Warunki i terminy rekrutacji do SM I stopnia oraz do SM II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się  z regulaminem rekrutacji oraz ze szczegółowymi warunkami tegorocznej rekrutacji: informacja o warunkach rekrutacji - 2021/2022 - plik PDF

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać wyłącznie drogą mailową na adres sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl (w tytule maila prosimy dopisać odpowiednio "Rekrutacja I st. " lub "Rekrutacja II st.") w terminie 1 - 31 maja 2021 r.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji oraz wnioski do pobrania znajdą Państwo w zakładkach rekrutacja SM I st. oraz rekrutacja SM II st.

Zaświadczenia lekarskie
Kandydaci przyjęci do szkoły mają obowiązek dostarczyć wymagane regulaminem zaświadczenia lekarskie w nieprzekraczalnym terminie 24 września 2021 r., w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, prosimy Państwa o odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie wizyty lekarskiej.
W roku szkolnym 2021/2022, uczniowie przyjęci na specjalność: wokalistyka, mogą (w drodze wyjątku) przedstawić zaświadczenie od laryngologa.

Termin badania przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia:
14 - 16 czerwca 2021 r.

Termin egzaminów wstępnych do Szkoły Muzycznej II stopnia:
17 - 18 czerwca 2021 r.

Harmonogramy przesłuchań badania przydatności do SM I st. oraz egzaminów wstępnych do SM II st. zostaną podane do dnia 7 czerwca 2020 r.

Podczas rekrutacji będą obowiązywały procedury bezpieczeństwa wprowadzone w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną - prosimy o zapoznanie się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa podczas badań przydatności oraz egzaminów wstępnych.

I stopień - kurs przygotowujący - w związku z niemożliwością przeprowadzenia tradycyjnego kursu przygotowującego dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia, w zakładce Kurs przygotowujący - video zamieszczone zostały materiały zawierające pełną informację o przebiegu badania przydatności - gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.

II stopień - kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia zapraszamy do zapoznania się z prezentacją klas Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.