SM I stopnia

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW,
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

 • Szkoła prowadzi nabór do klas:
  - fortepianu
  - skrzypiec
  - wiolonczeli
  - gitary
  - akordeonu
  - perkusji
  - fletu
  - klarnetu
  - saksofonu
  - trąbki
  - puzonu
 • Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
 • Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

- 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 5 – 10 lat
- 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć podanie w terminie od 1 maja do 31 maja.
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

- słuchu wysokościowego i harmonicznego
- poprawności intonacji
- pamięci muzycznej
- poczucia rytmu i tempa
- sprawności manualnej
Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy kandydaci proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrumenty dęte zobowiązani są przedstawić opinię lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumentach dętych.
   
 • Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w czerwcu po uprzednim ustaleniu terminu i podaniu go do publicznej wiadomości.

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą Państwo w załączniku.