SM II stopnia

Nabór do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce obejmuje następujące specjalności:
- instrumentalistyka 
- wokalistyka
- rytmika
 
 
O przyjęcie do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
 
Kandydaci do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, na który składają się:
1) egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych, obejmujący kandydatów wszystkich specjalności,
2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych:
  • specjalność instrumentalistyka - wykonanie z pamięci przygotowanych przez kandydata utworów na danym instrumencie
  • specjalność wokalistyka - wykonanie z pamięci piosenki lub pieśni w języku polskim a cappella, prezentacja z pamięci fragmentu poezji lub prozy, sprawdzenie predyspozycji słuchowych i możliwości głosowych,
  • specjalność rytmika - sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętność gry na fortepianie (wymagany program: 3 utwory wykonane z pamięci na fortepianie do wyboru: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny).

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą Państwo w załączniku.