Uczeń w szkole muzycznej

W ramach pracy Zespołu d/s Programu Wychowawczo-Profilaktycznego od początku roku szkolnego 2021/2022 realizowane są działania mające na celu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów oraz uświadamiające uczniów i rodziców o korzyściach płynących z nauki w szkole artystycznej.

Po dwóch latach nauki zdalnej coraz częściej zauważa się zmiany psychiczne wśród dzieci i młodzieży będące skutkiem izolacji, braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz przeniesienia procesu nauki w rzeczywistość wirtualną. Ponadto należy wymienić utratę wiary – w siebie i w swoje możliwości. Uczniowie stali się apatyczni, bierni i zestresowani. Przytłoczenie negatywnymi emocjami, nadmiarem obowiązków często przyczynia się do rezygnacji z nauki w szkole muzycznej.

W Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce zorganizowano cykl warsztatów online, których celem jest wsparcie psychologicznego uczniów oraz uświadomienie im i ich rodzicom korzyści płynących z nauki w szkole muzycznej.

/Anna Taboła/

Poniżej przedstawiamy prezentacje z kolejnych wydarzeń w ramach tego cyklu.

Jeśli nie solista to kto? Korzyści z uczenia się w szkole muzycznej
Na progu nowego roku Zespół d/s Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zorganizował dla uczniów i rodziców spotkanie ze specjalistą, Panią dr Julią Kaleńską-Rodzaj, na którym przedstawiono korzyści płynące z nauki w szkole artystycznej. W czasie spotkania zarówno uczniowie, jak i ich rodzice mogli podzielić się swoimi refleksjami na temat oczekiwań i rzeczywistości w szkole muzycznej, jak również zastanowić się, jakie możliwości otwierają się przed uczniami po zakończeniu nauki. Poniżej znajduje się prezentacja z poruszanymi na spotkaniu zagadnieniami. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

Jeśli nie solista to kto? - prezentacja z warsztatów - plik do pobrania