Vivaldi 342

2020-03-10

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że termin VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Vivaldi 342” został przesunięty.

Konkurs odbędzie się w dniach 21-24.10.2020 r.

Zmiana terminu konkursu nie wpłynie na kwalifikację uczestników do poszczególnych grup. Uczestnicy będą przydzielani do grup według stanu na kwiecień 2020 r.
(np. jeśli uczestnik w kwietniu byłby w grupie II, to w październiku też będzie w grupie II).
Grupa IV (VII lub VIII rok nauki) - uczniowie, którzy ukończyli szkołę muzyczną w czerwcu 2020 r. biorą udział w konkursie według stanu na kwiecień 2020 r.

Przyjmowanie zgłoszeń zostaje wstrzymane. Formularz zgłoszeniowy zostanie ponownie uruchomiony we wrześniu 2020 r.

----------------

Due to the alarming epidemiological situation, the 7th International Vivaldi 342 Violin Competition has been postponed.

The competition will take place from the 21th of October to 24th of October, 2020.

This change of the date of the competition will not affect the assignment of participants to competition groups. Participants will be assigned to the groups as of April 2020.
(e.g. if a participant is assigned to the 2nd groun in April, then in October he will also be assigned to the 2nd group).
The 4th group  (VII or VIII year of study) - participants who graduated from music school in June 2020 take part in the competition as at April 2020.

Applications are suspended. The application form will be re-launched in September 2020.