Wpłaty - numery kont

Wpłaty na ksero oraz na Radę Rodziców prosimy przelewać na konto Rady Rodziców:
UWAGA zmiana numeru konta Rady Rodziców od dnia 22.10.2021
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
12 8619 0006 0011 0258 1165 0001

Wpłaty darowizny na rzecz szkoły prosimy wpłacać na konto bankowe szkoły:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
78 8619 0006 0010 0200 8178 0002
więcej informacji - w zakładce Rada Rodziców