Piano e Forte 2019

W dniach 1-9 marca w Krakowie i Wieliczce odbywał się II Festiwal i Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2019, którego organizatorami są: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Honorowy Patronat nad II Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2019 objęli:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Ugo Rufino - Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Instytut Francuski w Krakowie
Frédéric de Touchet - Konsul Generalny Francji w Krakowie
Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Pikul - Kierownik Katedry Fortepianu
Prof. Benjamin Vogel (Szwecja)

Partnerami drugiej edycji Konkursu byli: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Patronat medialny objęli: TVP 3 Kraków (opieka medialna), Radio Kraków, portal krakow.pl i Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest innowacyjnym projektem, który ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Pomysłodawcą, kierownikiem artystycznym i koordynatorem projektu „Piano e Forte” jest Marta Polańska – nauczyciel fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Pierwsza edycja wydarzenia (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego, ukazując historyczny szlak fortepianu „z ziemi włoskiej do Polski”. Poprzez repertuar dzieł kompozytorów polskich oraz francuskich wykonywanych podczas Konkursu, a także Koncertu Inauguracyjnego w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie i Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz obchody 100. rocznicy śmierci Claude’a Debussy’ego.

Druga edycja Festiwalu i Konkursu (2019) przebiegała w rytmie rocznic wybitnych polskich kompozytorów:
Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora,

Marii Szymanowskiej z okazji 230. rocznicy urodzin kompozytorki,
Fryderyka Chopina w 170. rocznicę śmierci kompozytora
oraz Grażyny Bacewicz z okazji 110. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci kompozytorki.

Festiwal zainaugurował Koncert „Piano e Forte” (1 marca 2019 r., Aula ZSM w Wieliczce) w 209. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i w dniu 80. urodzin Leo Brouwera. Podczas koncertu zabrzmiały dzieła Fryderyka Chopina w transkrypcji na skrzypce i fortepian oraz w wersji oryginalnej na fortepian solo w wykonaniu Marka Polańskiego – skrzypce, Marty Polańskiej – fortepian oraz Laureatki Grand Prix I Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2018 Julii Wójcik – uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie w klasie fortepianu dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej. Na otwarcie zabrzmiała festiwalowa Fanfara – Sonata pian e forte Giovanniego Gabrieliego w wykonaniu Kwintetu Instrumentów Dętych Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce pod dyr. Izabeli Szoty. Uczniów klasy trąbki przygotował Paweł Gajewski, a klasy puzonu Arkadiusz Bała. Sonata Gabrieliego została zacytowana w tytułowym utworze Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte” – Sonacie pian’e forte na fortepian i taśmę (1970) Leo Brouwera, którą na zwieńczenie koncertu brawurowo wykonał i szczegółowo omówił Michał Babiarz – uczeń Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle w klasie fortepianu prof. dr hab. Andrzeja Pikula – Honorowego Patrona projektu „Piano e Forte”.

W dniu 1 marca odbyły się także Warsztaty Instrumentologiczne dotyczące historii i budowy fortepianu i jednego z jego prototypów – klawesynu oraz organów – instrumentu na którym także grał Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko. Warsztaty prowadzili:
dr Paulina Tkaczyk - Klawesyn dawniej i dziś
mgr Marta Polańska - Fortepian Chopina. Érard czy Pleyel? - Zagadnienia instrumentologiczne ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu z podwójnym wymykiem Sébastiena Érarda
mgr Zenon Kulik - Budowa fortepianu z elementami strojenia instrumentu
mgr Tomasz Soczek - Czy muzyka zaczyna się od Bacha? – Jakie utwory gramy na organach i dlaczego z nut?

Podczas warsztatów dotyczących fortepianu został zaprezentowany i szczegółowo omówiony oryginalny model współczesnego mechanizmu fortepianowego oraz wnętrze fortepianu w kontekście sposobu funkcjonowania poszczególnych elementów budowy instrumentu.

W dniu 8 marca 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2019. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 47 uczestników. Ostatecznie wzięło udział 39 młodych pianistów, w 7 kategoriach, reprezentujących 15 szkół muzycznych  I i II stopnia za całej Polski. Jury w składzie:
mgr Waldemar Król – przewodniczący
mgr Elżbieta Hoffman – członek jury
mgr Marta Polańska – członek jury
mgr Anna Kozłowska – sekretarz jury
przyznało nagrody i wyróżnienia (w załączeniu).

Szczególnie interesującym elementem przesłuchań konkursowych, oprócz wykonania utworu, była prezentacja słowna, w której uczestnicy dzielili się z Jurorami i publicznością swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy nad utworem. Na ostateczne wyniki konkursu istotny wpływ miały również (zgodnie z założeniem konkursu) oceny z części teoretycznej.

W dniu 9 marca 2019 r. Laureaci II Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2019 wystąpili podczas Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Wydarzeniem towarzyszącym II Festiwalowi i Konkursowi Pianistycznemu „Piano e Forte” 2019 były Warsztaty oraz Koncert „Musica viva i rediviva” Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Warsztaty prowadziły dr Joanna Solecka i mgr Anna Huszczo tworzące duet klawesynowy ClaveDuo.

Mamy nadzieję, że innowacyjny projekt „Piano e Forte” integrujący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi zainspirował młodych pianistów ze szkół muzycznych I i II stopnia do dalszego studiowania ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i doskonalenia umiejętności pianistycznych, a ich pedagogów do dyskusji dotyczącej innowacyjności kształcenia muzycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Piano e Forte” znajdują się na stronie: www.pianoeforte.pl

/Marta Polańska/

 

 

Koncert "Karnawał uczuć"

Koncert „Karnawał uczuć”, który miał miejsce w dniu 4 marca 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, był poświęcony emocjom, które odnajdujemy w muzyce.

Oprócz solistów: Judyty Pazgan i Julii Popek z klasy fortepianu Agnieszki Korczyńskiej, Kacpra Ćwieka z klasy akordeonu Oskara Guta, Kornelii Zienko z klasy fortepianu dodatkowego Joanny Marcisz, usłyszeliśmy  improwizację „Strach” w wykonaniu Kingi Morawieckiej - uczennicy Wydziału Rytmiki oraz „Złość” w wykonaniu duetu akordeonowego - Kacpra Ćwieka i Jakuba Polaka.

Muzyczne interpretacje uczuć pokazali również uczniowie grup rytmicznych klasy drugiej i trzeciej cyklu 6-letniego, przygotowani przez Joannę Marcisz w układach rytmicznych i piosenkach, a rozmowy z publicznością i cały koncert prowadziły Klaudia Krzyszkowska i Natalia Ślusarczyk.

Wszystkich wykonawców nagrodziły gromkie brawa publiczności.

 

Zdjęcia

Uczniowie na WOŚP w Dworze Czeczów

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w koncercie charytatywnym - 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas wydarzenia wystąpił zespół rytmiki prowadzony przez Panią Joannę Marcisz oraz uczniowie klasy perkusji Pana Artura Ciborowskiego przy akompaniamencie Pani Beaty Rzyman.

W piątek 11 stycznia 2019 r. krakowskie Centrum Kultury Podgórza - Dwór Czeczów  – jak co roku – pękał w szwach i trudno się temu dziwić.

Uczniowie po raz kolejny pokazali ogromną klasę i zadziwili publiczność swoimi niezliczonymi talentami. 

 

Zdjęcia

Koncert uczniów klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych cyklu sześcioletniego i czteroletniego Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce - Szkoły Muzycznej I stopnia, wystąpili w dniu 14 lutego 2019 r. przed licznie zgromadzoną, w Auli Zespołu Szkól Muzycznych w Wieliczce, publicznością.

Walentynkowy Koncert pozwolił młodym instrumentalistom zaprezentować zróżnicowany repertuar. Dźwięki tańców, melodii ludowych , utworów klasycznych i jazzowych, rozbrzmiały tego wyjątkowego wieczoru. Nie zabrakło również przebojów muzyki filmowej i rockowej. Dla młodych adeptów sztuki muzycznej były to jedne z pierwszych szlifów estradowych.

Koncert prowadziła Marta Urban.

Wykonawcami byli uczniowie wszystkich klas instrumentalnych przygotowani przez:

Ewę Tupik, Martę Urban (klasa fletu),

Antoniego Majerskiego, Pawła Pazgana (klasa klarnetu),

Ignacego Stojka (klasa saksofonu),

Pawła Gajewskiego (klasa trąbki),

Arkadiusza Bałę (klasa puzonu),

Artura Ciborowskiego (klasa perkusji),

Oskara Guta (klasa akordeonu),

Annę Kozłowską, Marka Polańskiego, Marię Sobeńko (klasa skrzypiec),

Jarosława Murzyna (klasa wiolonczeli),

Adama Makowskiego, Małgorzatę Włodarczyk (klasa gitary),

Jacka Bylicę, Sandrę Delong-Kiełbińską, Izabelę Grzybek, Grażynę Hesko-Kołodzińską, Agnieszkę Korczyńska, Izabelę Seweryn, Paulinę Tkaczyk (klasa fortepianu).

Młodym instrumentalistom akompaniowali: Agnieszka Korczyńska, Marta Polańska, Izabela Seweryn, Magdalena Smrokowska, Tomasz Soczek, Paulina Tkaczyk.

 

/Marta Urban/

 

Zdjęcia

Wieczór kolęd w Gdowie

2 lutego w tradycji polskiej to ostatni dzień śpiewania kolęd.

W tym dniu w Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej rozbrzmiały kolędy, pastorałki i pieśni Bożonarodzeniowe w wykonaniu:

Chóru Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie pod dyr. Katarzyny Ciężarek,

gdowskiego Chóru Tutte le Corde pod dyr. Elżbiety Gawryszewskiej,

połączonych chórów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie (przyg. Elżbieta Gawryszewska) oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce - Szkoły Muzycznej I stopnia (przyg. Izabela Szota) oraz Międzyszkolnej Orkiestry Symfonicznej (przyg. Jarosław Murzyn, Aleksandra Szota-Prószyńska) pod dyr. Adama Czyżowskiego.

Koncert zakończyło przesłanie, zawarte w słowach polskiej kolędy::

Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą ...

dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami ...

 

Zdjęcia

Oswoić tremę

W dniach  19 i 26  listopada oraz 3 i 10 grudnia  2018 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się cykl spotkań warsztatowych z psychologiem muzyki  „Zrozumieć emocje - oswoić tremę”.

W warsztatach wzięli udział uczniowie w wieku 10-11 lat wraz z rodzicami. Zarówno dzieci, jak i rodzice mieli okazję poznać i przećwiczyć pod okiem eksperta elementy technik regulacji emocji: relaksacyjnych, poznawczych, metod koncentracji uwagi i usprawniania zapamiętywania materiału nutowego.  Rodzice jako domowi trenerzy ćwiczyli się w stosowaniu psychologicznych technik wspierania rozwoju muzycznego dzieci i udzielania wsparcia podczas przygotowania się do występów.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły za otwartość na nowe pomysły, a Pani Profesor Izabeli Seweryn – za koordynację współpracy. 

Zainteresowani rodzice i dzieci więcej informacji o warsztatach znaleźć mogą na stronie Krakowskiego Ośrodka Doradztwa dla Artystów KODA.

 

Julia Kaleńska-Rodzaj

Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów KODA

www.koda.krakow.pl

 

XIII Wielicki Wieczór Kolęd

12 stycznia 2019 roku w Wielickiej Mediatece miał miejsce XIII Wielicki Wieczór Kolęd. Imprezę, której pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Muzyczne – Chór Camerata zaszczycili Agnieszka Szczepaniak – Wiceburmistrz Wieliczki i Henryk Gawor – Wicestarosta Wielicki. 

Wykonawcami kolęd i pastorałek był wielicki chór Camerata pod dyr. Izabeli Szoty oraz licznie zgromadzona publiczność, której akompaniował Kwartet klarnetowy z Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przygotowany przez Antoniego Majerskiego.

Tradycję wspólnego kolędowania przybliżył zespół Sine Nomine z Mietniowa.

 

 

Zdjęcia

Koncert "Niepodległa 100"

10 grudnia odbył się Koncert "Niepodległa 100", którym uczniowie oraz nauczyciele klas rytmiki i akordeonu uczcili 100-lecie Niepodległości Polski, włączając się tym samym w szeroko rozumiane obchody wyjątkowego dla Polaków 2018 roku. Nauczyciele Joanna Marcisz oraz Oskar Gut przygotowali i wykonali wraz z uczniami program, na który złożyły się utwory instrumentalne, wokalno-instrumentalne, a także układy taneczno-ruchowe. Tematyka koncertu oprócz wątków narodowych przybliżyła licznie zgromadzonej publiczności wypełniającej szczelnie Aulę także literaturę klasyczną, a koncert zakończyły utwory nawiązujące do zbliżających się Świąt. Brawom nie było końca, gdyż wszystkim prezentacjom towarzyszył profesjonalizm wykonawców, ale także radość - szczególnie ta dziecięca, tak bardzo bezpośrednia, świadomość przynależności z refleksją na temat i emocje związane ze zbliżającym się szczególnym czasem - wspomnianymi Świętami Bożego Narodzenia, choinką, prezentami i czasem w gronie najbliższych, a zarazem najdroższych osób.

Kilka dni później - 20 grudnia, akordeoniści wielickiej Szkoły Muzycznej wzięli udział w podobnym międzyszkolnym koncercie, który odbył się w Szkole Muzycznej I st. im. Mjr H. H. Baranowskiego w Krakowie, a w którym wystąpili uczniowie klas: organów Tomasza Soczka oraz akordeonu Oskara Gut wraz z nauczycielem.

 

Zdjęcia

Sukces Weroniki Pazgan

Weronika Pazgan, uczennica pierwszej klasy fortepianu Agnieszki Korczyńskiej została wyróżniona w III Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Iwony Kuźmy „Pianogranie”, odbywającym się w Krakowie w dniach 28-30 listopada 2018 r. Weronika otrzymała także wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika. Warto podkreślić, że uczennica rywalizowała ze starszymi kolegami, z klas drugich i trzecich.

W konkursie brały udział także Milena Górska oraz Judyta Pazgan, również uczennice Agnieszki Korczyńskiej.

 

Zdjęcia

Sukces zespołu rytmiki

Zespól rytmiki przygotowany przez Joannę Marcisz reprezentował naszą szkołę w III Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Rytmiki w Dobczycach w dniu 15 listopada 2018 r., prezentując się w interpretacji ruchowej Preludium e-moll op. 28 nr 4 Fryderyka Chopina i układzie polskiego tańca narodowego krakowiaka.

Nasi uczniowie zajęli II miejsce, rywalizując z 16 zespołami rytmicznymi z innych szkół.

Podczas koncertu podsumowującego to wydarzenie uczniowie wysłuchali Jazzowej Suity Patriotycznej składającej się ze wszystkich polskich tańców narodowych, której kompozytorem jest Konrad Ligas.

Wszyskim uczniom składamy serdeczne gratulacje za wspaniały występ i sukces.

 

Zdjęcia