Koncert Dyplomantów

18 czerwca 2019 r. odbył się doroczny koncert w wykonaniu uczniów kończących naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Wieliczce.
W pierwszej kolejności zaprezentowali się Dyplomanci, którym akompaniowali: Marta Polańska, Magdalena Smrokowska, Paulina Tkaczyk i Tomasz Soczek.
Następnie Dyrektor Izabela Szota podsumowała pracę w roku szkolnym 2018/2019, wymieniając najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia uczniów oraz wraz z nauczycielami przedmiotu głównego wręczyła wszystkim Dyplomantom nagrody i upominki.

Po koncercie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Krzyszkowska skierowała bardzo ciepłe słowa do:
Pani Dyrektor, dziękując za „warunki, które sprzyjały rozwojowi muzycznemu”,
Nauczycieli, dziękując za „wsparcie, podtrzymywanie na duchu, mobilizację”,
Pracowników Szkoły, dziękując za „cierpliwość i dzielne znoszenie pukania do drzwi sekretariatu” oraz za „każdy uśmiech, który witał od progu szkoły, za okazane ciepło i życzliwość”,
Rodziców, dziękując za „każde odwiezienie do szkoły, każde przypomnienie o ćwiczeniu na instrumencie i odrobieniu zadania domowego, za okazane wsparcie w trudnych chwilach”,
Koleżanek i Kolegów – dziękując za to „że Wszystkim było ze sobą dobrze”.
Również Rodzice wyrazili wdzięczność za lata nauki.
A potem były podziękowania i kwiaty dla Nauczycieli oraz wspólna zabawa.

 

Zdjęcia