Piano e Forte 2019

W dniach 1-9 marca w Krakowie i Wieliczce odbywał się II Festiwal i Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2019, którego organizatorami są: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Honorowy Patronat nad II Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2019 objęli:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Ugo Rufino - Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Instytut Francuski w Krakowie
Frédéric de Touchet - Konsul Generalny Francji w Krakowie
Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Pikul - Kierownik Katedry Fortepianu
Prof. Benjamin Vogel (Szwecja)

Partnerami drugiej edycji Konkursu byli: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Patronat medialny objęli: TVP 3 Kraków (opieka medialna), Radio Kraków, portal krakow.pl i Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest innowacyjnym projektem, który ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Pomysłodawcą, kierownikiem artystycznym i koordynatorem projektu „Piano e Forte” jest Marta Polańska – nauczyciel fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Pierwsza edycja wydarzenia (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego, ukazując historyczny szlak fortepianu „z ziemi włoskiej do Polski”. Poprzez repertuar dzieł kompozytorów polskich oraz francuskich wykonywanych podczas Konkursu, a także Koncertu Inauguracyjnego w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie i Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz obchody 100. rocznicy śmierci Claude’a Debussy’ego.

Druga edycja Festiwalu i Konkursu (2019) przebiegała w rytmie rocznic wybitnych polskich kompozytorów:
Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora,

Marii Szymanowskiej z okazji 230. rocznicy urodzin kompozytorki,
Fryderyka Chopina w 170. rocznicę śmierci kompozytora
oraz Grażyny Bacewicz z okazji 110. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci kompozytorki.

Festiwal zainaugurował Koncert „Piano e Forte” (1 marca 2019 r., Aula ZSM w Wieliczce) w 209. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i w dniu 80. urodzin Leo Brouwera. Podczas koncertu zabrzmiały dzieła Fryderyka Chopina w transkrypcji na skrzypce i fortepian oraz w wersji oryginalnej na fortepian solo w wykonaniu Marka Polańskiego – skrzypce, Marty Polańskiej – fortepian oraz Laureatki Grand Prix I Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2018 Julii Wójcik – uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie w klasie fortepianu dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej. Na otwarcie zabrzmiała festiwalowa Fanfara – Sonata pian e forte Giovanniego Gabrieliego w wykonaniu Kwintetu Instrumentów Dętych Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce pod dyr. Izabeli Szoty. Uczniów klasy trąbki przygotował Paweł Gajewski, a klasy puzonu Arkadiusz Bała. Sonata Gabrieliego została zacytowana w tytułowym utworze Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte” – Sonacie pian’e forte na fortepian i taśmę (1970) Leo Brouwera, którą na zwieńczenie koncertu brawurowo wykonał i szczegółowo omówił Michał Babiarz – uczeń Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle w klasie fortepianu prof. dr hab. Andrzeja Pikula – Honorowego Patrona projektu „Piano e Forte”.

W dniu 1 marca odbyły się także Warsztaty Instrumentologiczne dotyczące historii i budowy fortepianu i jednego z jego prototypów – klawesynu oraz organów – instrumentu na którym także grał Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko. Warsztaty prowadzili:
dr Paulina Tkaczyk - Klawesyn dawniej i dziś
mgr Marta Polańska - Fortepian Chopina. Érard czy Pleyel? - Zagadnienia instrumentologiczne ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu z podwójnym wymykiem Sébastiena Érarda
mgr Zenon Kulik - Budowa fortepianu z elementami strojenia instrumentu
mgr Tomasz Soczek - Czy muzyka zaczyna się od Bacha? – Jakie utwory gramy na organach i dlaczego z nut?

Podczas warsztatów dotyczących fortepianu został zaprezentowany i szczegółowo omówiony oryginalny model współczesnego mechanizmu fortepianowego oraz wnętrze fortepianu w kontekście sposobu funkcjonowania poszczególnych elementów budowy instrumentu.

W dniu 8 marca 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2019. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 47 uczestników. Ostatecznie wzięło udział 39 młodych pianistów, w 7 kategoriach, reprezentujących 15 szkół muzycznych  I i II stopnia za całej Polski. Jury w składzie:
mgr Waldemar Król – przewodniczący
mgr Elżbieta Hoffman – członek jury
mgr Marta Polańska – członek jury
mgr Anna Kozłowska – sekretarz jury
przyznało nagrody i wyróżnienia (w załączeniu).

Szczególnie interesującym elementem przesłuchań konkursowych, oprócz wykonania utworu, była prezentacja słowna, w której uczestnicy dzielili się z Jurorami i publicznością swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy nad utworem. Na ostateczne wyniki konkursu istotny wpływ miały również (zgodnie z założeniem konkursu) oceny z części teoretycznej.

W dniu 9 marca 2019 r. Laureaci II Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2019 wystąpili podczas Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Wydarzeniem towarzyszącym II Festiwalowi i Konkursowi Pianistycznemu „Piano e Forte” 2019 były Warsztaty oraz Koncert „Musica viva i rediviva” Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Warsztaty prowadziły dr Joanna Solecka i mgr Anna Huszczo tworzące duet klawesynowy ClaveDuo.

Mamy nadzieję, że innowacyjny projekt „Piano e Forte” integrujący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi zainspirował młodych pianistów ze szkół muzycznych I i II stopnia do dalszego studiowania ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i doskonalenia umiejętności pianistycznych, a ich pedagogów do dyskusji dotyczącej innowacyjności kształcenia muzycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Piano e Forte” znajdują się na stronie: www.pianoeforte.pl

/Marta Polańska/

Zdjęcia z Gali - fot. Klaudyna Schubert
Pozostałe zdjęcia - archiwum organizatorów konkursu

 

 

Zdjęcia