Piano e Forte 2020

W dniach 28 lutego - 7 marca w Krakowie i Wieliczce odbywał się III Festiwal i Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2020, którego organizatorami są: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Honorowy Patronat nad III Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2020 objęli:
Marszałek Województwa Małopolskiego - Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie - Ugo Rufino

Konsul Generalny Francji w Krakowie - Frédéric de Touchet

Konsul Generalny Niemiec w Krakowie - dr Michael Groß

Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie - Prof. dr hab. Andrzej Pikul

Prof. Benjamin Vogel (Szwecja).

Partnerami trzeciej edycji Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2020 byli: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Patronat medialny objęli: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, portal krakow.pl i Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

 

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest innowacyjnym projektem, który ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Pomysłodawcą, kierownikiem artystycznym i koordynatorem projektu „Piano e Forte” jest Marta Polańska – nauczyciel fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce. Pierwsza edycja wydarzenia (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego, ukazując historyczny szlak fortepianu „z ziemi włoskiej do Polski”.

 

Trzecią edycję Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2020 rozpoczęły lekcje muzealne (27 lutego 2020 r.) w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie prowadzone przez Paulinę Skrok (Niezwykłe i zapomniane instrumenty muzyczne) oraz mgr Martę Polańską (Fortepian zwany Żyrafą), w których wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.
 

Festiwal oficjalnie zainaugurował Koncert „Piano e Forte” (28 lutego 2020 r., Aula ZSM w Wieliczce) w 335. rocznicę urodzin i 270. rocznicę śmierci Johanna Sebastiana Bacha, 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena, 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i 210. rocznicę urodzin Roberta Schumanna. Uroczystej Inauguracji dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce Izabela Szota. Na otwarcie zabrzmiała festiwalowa Fanfara w wykonaniu Zespołu Instrumentów Dętych i Perkusji ZSM w Wieliczce. Uczniów klasy trąbki przygotował Paweł Gajewski, klasy puzonu Arkadiusz Bała, a klasy perkusji Rafał Tyliba. Podczas koncertu zabrzmiały dzieła Fryderyka Chopina w transkrypcji na skrzypce i fortepian, w wersji oryginalnej na głos i fortepian oraz na fortepian solo, a także dzieła Bacha, Beethovena i Schumanna w wykonaniu: o. dr Tomasza Jarosza – baryton, dr Marka Polańskiego – skrzypce, mgr Marty Polańskiej – fortepian oraz utalentowanych młodych artystek: Laureatki Grand Prix I Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2018 pianistki Julii Wójcik – uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie w klasie fortepianu dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej, Laureatki I nagrody IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Danubia Talents” w Budapeszcie (2019) pianistki Marii Kolary – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce w klasie fortepianu Izabeli Grzybek oraz Laureatki Grand Prix XVIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Janko Muzykant” w Sochaczewie (2019) skrzypaczki Zuzanny Sitek – uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie w klasie skrzypiec dr Marka Polańskiego. Punktem kulminacyjnym Koncertu „Piano e Forte” była tytułowa kompozycja festiwalowa – Sonata pian’e forte na fortepian i taśmę (1970) Leo Brouwera, którą brawurowo wykonał i szczegółowo omówił Michał Babiarz – student Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. dr hab. Andrzeja Pikula – Honorowego i Naukowego Patrona projektu „Piano e Forte”.

 

W dniu 28 lutego 2020 r. odbyły się także Warsztaty Instrumentologiczne dotyczące historii i budowy pianina oraz fortepianu i jednego z jego prototypów – klawesynu. Warsztaty prowadzili:
dr Paulina Tkaczyk – Klawesyn – Król instrumentów barokowych. Historia, budowa i jego odmiany.
mgr Marta Polańska Streicher – jeden z najwyżej cenionych fortepianów przez Ludwiga van Beethovena

Fortepian Żyrafa - prototyp pianina

Pianino – mały fortepian Camille’a Pleyela

mgr Zenon Kulik - Zagadnienia porównawcze mechanizmów fortepianu i pianina z elementami strojenia instrumentów
Podczas warsztatów dotyczących budowy pianina i fortepianu zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione oryginalne modele współczesnego mechanizmu pianina i fortepianu.
 

W dniu 6 marca 2020 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się III Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 46 uczestników. Ostatecznie wzięło udział 39 młodych pianistów, w 8 kategoriach, reprezentujących 16 szkół muzycznych  I i II stopnia oraz OSM z Polski. Jury w składzie:
mgr Waldemar Król – przewodniczący
mgr Elżbieta Hoffman – członek jury
mgr Marta Polańska – członek jury
mgr Anna Kozłowska – sekretarz jury
przyznało nagrody i wyróżnienia (w załączeniu).

Szczególnie interesującym elementem przesłuchań konkursowych, oprócz części zasadniczej, którą było wykonanie utworu, okazała się prezentacja słowna, w której uczestnicy dzielili się z Jurorami i publicznością swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy nad utworem, a także zwracali uwagę na zadania wykonawcze jakie kompozytorzy postawili pianiście w konkretnym dziele.

 

Wydarzeniem festiwalowym o doniosłym znaczeniu naukowym i artystycznym był Wykład i Koncert dr Piotra Kowala „Beethoven 250” zorganizowany w 250. Rocznicę Urodzin Ludwiga van Beethovena (6 marca 2020 r., Aula ZSM w Wieliczce). Dr Piotr Kowal, uczeń prof. dr. hab. Andrzeja Pikula, reprezentujący Katedrę Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, gdzie pełni funkcję Kierownika Sekcji Fortepianu, wywodzi się ze znakomitej tradycji pianistycznej mającej swe źródło w sztuce pianistycznej samego Ludwiga van Beethovena. Podczas wykładu Interpretacja sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena w oparciu o źródła z epoki i wydania wielkich pianistów zaprezentował m.in. rodzaje wydań, a także szczegółowo wyjaśniał powody użycia przez kompozytora konkretnych oznaczeń z punktu widzenia praktyki wykonawczej. Wykład dopełniło znakomite wykonanie dwóch sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena: c-moll op. 13 i c-moll op.111.

 

W dniu 7 marca 2020 r. Laureaci III Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2020 wystąpili podczas Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Koncert poprowadził Przewodniczący Jury III Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2020 Waldemar Król.

 

Mamy nadzieję, że innowacyjny projekt „Piano e Forte” integrujący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi zainspirował młodych pianistów ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz OSM do dalszego studiowania ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i doskonalenia umiejętności pianistycznych, a ich pedagogów do dyskusji dotyczącej innowacyjności kształcenia muzycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Piano e Forte” znajdują się na stronie: www.pianoeforte.pl

Zdjęcia z Gali - fot. Ayham Hammour
Pozostałe zdjęcia - archiwum organizatorów Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte”

/Marta Polańska/

Zdjęcia