Warsztaty klarnetowe

5 kwietnia 2019 r. w naszej Szkole, odbyły się warsztaty klarnetowe z Panem Piotrem Skupniewiczem, pedagogiem pracującym na co dzień z dziećmi i młodzieżą szkół muzycznych I stopnia.

W warsztatach wzięli udział uczniowie klas klarnetu Antoniego Majerskiego i Pawła Pazgana.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość otrzymania ,,starej wiedzy z nowych ust" oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

Zdjęcia