Warsztaty skrzypcowe

12 kwietnia b.r. w zabytkowej Auli budynku "Sztygarówka" Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się kurs mistrzowski, który na zaproszenie Dyrektora ZSM w Wieliczce, mgr Izabeli Szoty poprowadził ceniony skrzypek i pedagog dr hab. Jacek Ropski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W kursie udział wzięło 14 uczniów z klas skrzypiec mgr Marii Sobeńko, opiekuna sekcji instrumentów strunowych, dra Marka Polańskiego oraz mgr Anny Kozłowskiej.
Podczas warsztatów dr hab. Jacek Ropski w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze pracował z uczniami m.in. nad kontrolą prawidłowego aparatu gry, ekspresją w utworze muzycznym a także jakością dźwięku. Uczestnicy kursu otrzymali cenne uwagi, dzięki którym będą mogli rozwijać swój warsztat instrumentalny, czyniąc w przyszłości dalsze oczekiwane postępy w grze na skrzypcach.
Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, obecni byli także nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych.
Kurs mistrzowski z ramienia ZSM w Wieliczce zorganizował i koordynował dr Marek Polański.

Zdjęcia