Wieczornica lokalnych poetów

W dniu 23 listopada 2018 r. w auli CKiT w Wieliczce odbyło się już VIII-me literacko-muzyczne spotkanie „Wieczornica Lokalnych Poetów”. Ta cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego i Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki, była spotkaniem „pro memoria” wielickich poetów. Tym razem postać i wiersze Alicji Kolanowskiej w serdecznych słowach przypomniała Hanna Kozioł. Na scenie obok siebie wystąpili autorzy uznani, publikujący od dawna swoje wiersze, jak i amatorzy, którzy na publiczne wystąpienie odważyli się po raz pierwszy. Kilku poetów zaprezentowało swoje nowe tomiki wierszy. Swoje wiersze recytowali: Kasia Dominik, Agnieszka Baś, Lidia Sałabun, Krystyna Kaczyńska–Ślusarczyk, Cecylia Kostecka, Teresa Kaczmarczyk, Halina Brygowa, Henryka Lembas, Cecylia Strojna, Joanna Bogdańska, Maria Nawrot, Józef Janczewski, Bogusław Stachura. Wiersze Ryszarda Rodzika czytał Piotr Kiszka. 

Muzyczną oprawę spotkania zapewniły nastrojowe utwory m.in. Schuberta, Paganiniego, Granadosa w znakomitym wykonaniu Małgorzaty Włodarczyk (gitara), Aleksandry Szota–Prószyńskiej (skrzypce) i Klaudii Krzyszkowskiej (klasa gitary Małgorzaty Włodarczyk).

Spotkanie było okazją do wręczenia wszystkim uczestnikom nowego tomiku wierszy rejestrującego ubiegłoroczną Wieczornicę.

Jak zwykle poeci otrzymali z rąk zastępcy dyrektora LGD Powiatu Wielickiego Elżbiety Sendor czerwone róże, a słodki poczęstunek ufundowała znana cukiernia Andrzeja Bieniaka.

Do dalszego pisania i prezentowania swojej twórczości zachęcał prowadzący spotkanie Piotr Kiszka.

 

Zdjęcia