Wielicki Salon Literacki w Mediatece

Już w czasach antycznej Grecji ludzie poszukiwali uniwersalnego języka sztuki, dzięki któremu mogliby doświadczyć prawdziwego duchowego katharsis.
Również i my, w naszej lokalnej społeczności, spróbowaliśmy znaleźć to idealne połączenie. Podążając śladem starożytnych filozofów nasi uczniowie, pod wodzą p. Angieszki Korczyńskiej, zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, które pozwoliły jeszcze lepiej oddać ducha poezji i opowieści podczas odbywającego się 14 grudnia w Mediatece, Wielickiego Salonu Literackiego.

W muzyczno-literackie poszukiwania zjawiska syntezy sztuk wyruszyło ośmioro uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce. Byli to:
Hubert Brożek (klasa fortepianu Grażyny Hesko – Kołodzińskiej),
Antonina Kaczor, Zofia Szarkowska (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej),
Michał Grodecki (klasa fortepianu Izabeli Seweryn),
Adam Mycek (klasa klarnetu Antoniego Majerskiego),
Krzysztof Sarga (klasa trąbki Pawła Gajewskiego),
Maciej Tomczykiewicz (klasa puzonu Arkadiusza Bały),
Laura Stelmach (klasa skrzypiec Anny Kozłowskiej).

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności przez naszych uczniów.
/Anna Kozłowska/

Relacja na stronie Biblioteki:
http://www.biblioteka.wieliczka.eu/pl/15313/197160/Wielicki_Salon_Literacki_2019.html