Wielkanocny Koncert Międzyszkolny

Dnia 27 kwietnia b.r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie odbył się Koncert Laureatów II Wielkanocnego Konkursu Pianistycznego.
Wśród wykonawców byli uczniowie naszej szkoły:
Katarzyna Malawska z klasy Pauliny Tkaczyk
Alicja Rucińska - z klasy Izabeli Grzybek
Magdalena Sykała z klasy Izabeli Seweryn
Karolina Rudkowska z klasy Marty Polańskiej
Jan Kadłubowski z klasy Sandry Delong-Kiełbińskiej.
Podczas wspólnego koncertu zaprezentowali się również uczniowie SM I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych oraz Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mjra Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie – laureaci wewnątrzszkolnych przesłuchań konkursowych.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest kierownik sekcji fortepianu SM I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Pan Waldemar Król, a jego koordynatorem reprezentującym Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce - Pani Izabela Seweryn, która zainicjowała współpracę w roku szkolnym 2017/2018.
Koncertowi towarzyszyło rozdanie nagród laureatom Konkursu Wielkanocnego SM I i II stopnia im. Br  Rutkowskiego w Krakowie, wśród których Grand Prix otrzymał nasz absolwent Piotr Lara.
Uczniowie i nauczyciele wykazali duże zainteresowanie projektem, a wspólne konfrontacje, przebiegające w miłej, sprzyjającej atmosferze, pozwoliły na wspaniałą integrację nauczycieli, uczniów i rodziców.
Występ w Sali Koncertowej, mieszczącej ponad 140 osób, był dla naszych młodych pianistów cennym doświadczeniem.

/Izabela Seweryn/

Zdjęcia