XIII Wielicki Wieczór Kolęd

12 stycznia 2019 roku w Wielickiej Mediatece miał miejsce XIII Wielicki Wieczór Kolęd. Imprezę, której pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Muzyczne – Chór Camerata zaszczycili Agnieszka Szczepaniak – Wiceburmistrz Wieliczki i Henryk Gawor – Wicestarosta Wielicki. 

Wykonawcami kolęd i pastorałek był wielicki chór Camerata pod dyr. Izabeli Szoty oraz licznie zgromadzona publiczność, której akompaniował Kwartet klarnetowy z Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przygotowany przez Antoniego Majerskiego.

Tradycję wspólnego kolędowania przybliżył zespół Sine Nomine z Mietniowa.

 

 

Zdjęcia