Złota "Srebrna Szybka" 2020

Kacper Ćwiek - uczeń Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce - Szkoły Muzycznej II stopnia, z klasy akordeonu Oskara Guta, zdobył I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej "Srebrna Szybka". Konkurs odbywał się w dniach 15-18 stycznia 2020 roku w Krakowie. Organizatorem Konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej wraz ze Szkołą Muzyczną I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Wagę sukcesu oraz rangę Konkursu definiuje to, że patronat nad wydarzeniem objęło CEA. Konkurs był rekomendowany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronat honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski razem z Rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie Prof. Stanisławem Krawczyńskim. Kacper zaprezentował, jak zawsze, bardzo wysoki poziom. Warto jednak przy okazji sukcesu Kacpra sięgnąć pamięcią wstecz. "Srebrna Szybka" to dla wielickich akordeonistów szczególny Konkurs. Biorą w nim udział właściwie od zawsze, to znaczy od samego początku działalności wtedy jeszcze Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce. Pierwszy raz wieliccy akordeoniści wystartowali w Konkursie w drugim roku istnienia Szkoły i... wygrali!, ale zdobywając II miejsce (I miejsca nie przyznano). Był to pierwszy oraz znaczący sukces Szkoły i akordeonistów na arenie międzynarodowej. Pozostał jednak niedosyt. Ten sam Kwartet Akordeonowy wystartował w kolejnej edycji i... znowu wygrał! (mając w grupie nawet zespół ze szkoły muzycznej II stopnia), ale znowu otrzymując II miejsce (I nie przyznano). Trzeciego razu Chłopcy nie doczekali kończąc w międzyczasie Szkołę. Czas sprawił, że naukę gry na akordeonie rozpoczął Kacper Ćwiek. Kontynuując tradycję wystartowaliśmy w "Srebrnej Szybce". Prezentacja bardzo dobra, ale nic. Minęło dwa lata. Rok 2018, kolejna edycja Konkursu, znowu biorą udział wieliccy akordeoniści. Prezentacja Kacpra znakomita, ale nagrodzona... II miejscem. Kolejne dwa lata wytężonej pracy. Jest rok 2020, IX edycja Konkursu i oczywiście startujemy w niej z Kacprem. Jak w mądrości "Do trzech razy sztuka", tak wielickim akordeonistom udało się zdobyć w tym Konkursie I miejsce dopiero za trzecim razem, a w sumie biorąc udział piąty raz. Wcześniej Kwartet nie miał szansy wystartować trzeci raz, teraz Kacper miał. Być może ten wyjątkowy Konkurs pozostawał dla wielickich akordeonistów przez tyle lat wygrany II miejscem, bo to... Srebrna Szybka i Duch Konkursu obdarowywał nas w swojej mądrości srebrną nagrodą? Mówi się, że "Milczenie jest złotem, a mowa srebrem". Może Duch Konkursu chciał żebyśmy mówili przez wiele lat? (...) Teraz dla wielickich akordeonistów już Złota "Srebrna Szybka" to potwierdzenie, że konsekwencja w działaniu, dążenie do celu mimo przeciwności, wzajemne zaufanie we wspólnej pracy, a także ufanie sobie samemu na drodze do słusznych celów to jedyna droga do sukcesów, do spełniania marzeń, do realizowania się. Teraz zapewne Duch "Srebrnej Szybki" jest spokojny, że wieliccy akordeoniści nie zamilkną, że nie spoczną na laurach, że otrzymanego złota nie zakopią, tylko będą obdarowywać nim innych i wykorzystywać jego wartość mądrze. 

/Oskar Gut/

 

Zdjęcia