VIII Małopolski Konkurs Zespolów Kameralnych

26 kwietnia 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce miały miejsce przesłuchania VIII Małopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych, zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Gdowie, Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, Szkołę Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu oraz Szkołę Muzyczną I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów,

Wacław Żarski - Wójt Gminy Raciechowice.

Jury w składzie: Ewa Jarguz (przewodnicząca), Barbara Toffel, Katarzyna Słowiak, Antoni Majerski i Dominik Borek, przesłuchało 54 zespoły (155 uczniów) z 19 szkół muzycznych I stopnia (Będzin, Bibice, Chrzanów, Czasław, Dobczyce, Dobra, Gdów, Kraków – 4 szkoły, Limanowa, Łącko, Olkusz, Pałecznica, Skawina, Świątniki Górne, Trzciana, Wieliczka).

O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, które wręczono podczas koncertu laureatów 29 kwietnia w Auli SM I st. im. Mjr. H. H. Baranowskiego w Krakowie.
Wielicką szkołę reprezentowało 8 zespołów (19 uczniów). 6 z nich zostało laureatami:

duet: Michał Pazgan (klasa skrzypiec Anny Kozłowskiej), Judyta Pazgan (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej – I miejsce,
duet: Dobrosława Zając (klasa skrzypiec Marii Sobeńko), Weronika Pazgan (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej) – III miejsce,
trio perkusyjne: Jakub Bystrowski, Dominik Gumuła, Milan Michaliszyn (klasa Artura Ciborowskiego) – III miejsce,
duet fortepianowy: Nataniel Kokosza, Maciej Kaja (klasa Sandry Delong-Kiełbińskiej) - wyróżnienie,
duet: Mateusz Uzar (klasa puzonu Arkadiusza Bały), Maria Urbanek (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej) - wyróżnienie,
kwartet klarnetowy: Zuzanna Kowalczyk, Emilia Janas, Dominika Kozioł, Weronika Knapik (klasa Antoniego Majerskiego i Pawła Pazgana) – wyróżnienie.

 

Warsztaty skrzypcowe

12 kwietnia b.r. w zabytkowej Auli budynku "Sztygarówka" Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się kurs mistrzowski, który na zaproszenie Dyrektora ZSM w Wieliczce, mgr Izabeli Szoty poprowadził ceniony skrzypek i pedagog dr hab. Jacek Ropski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W kursie udział wzięło 14 uczniów z klas skrzypiec mgr Marii Sobeńko, opiekuna sekcji instrumentów strunowych, dra Marka Polańskiego oraz mgr Anny Kozłowskiej.
Podczas warsztatów dr hab. Jacek Ropski w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze pracował z uczniami m.in. nad kontrolą prawidłowego aparatu gry, ekspresją w utworze muzycznym a także jakością dźwięku. Uczestnicy kursu otrzymali cenne uwagi, dzięki którym będą mogli rozwijać swój warsztat instrumentalny, czyniąc w przyszłości dalsze oczekiwane postępy w grze na skrzypcach.
Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, obecni byli także nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych.
Kurs mistrzowski z ramienia ZSM w Wieliczce zorganizował i koordynował dr Marek Polański.

Zdjęcia

Opowieść o flecie

9 kwietnia 2019 r. w muzyczną podróż w czasie, zabrały uczniów klas fletu Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, Panie Paulina Tkaczyk i Marta Urban.
Była to pasjonująca opowieść o najstarszym instrumencie, jakim jest FLET, jego historii i rozwoju, od czasów prehistorycznych, poprzez innowacje Quantza w epoce baroku oraz rewolucje Boehma w XIX wieku, do współczesnych eksperymentów Pronomo Flute (wydobywającego ćwierćtony).
Lekcja poparta wizualizacjami oraz muzycznymi przykładami w wykonaniu Pauliny Tkaczyk i Marty Urban, spotkała się z wielkim zainteresowaniem młodych flecistów oraz ich Rodziców, a także innych pracowników naszej Szkoły.

Warsztaty klarnetowe

5 kwietnia 2019 r. w naszej Szkole, odbyły się warsztaty klarnetowe z Panem Piotrem Skupniewiczem, pedagogiem pracującym na co dzień z dziećmi i młodzieżą szkół muzycznych I stopnia.

W warsztatach wzięli udział uczniowie klas klarnetu Antoniego Majerskiego i Pawła Pazgana.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość otrzymania ,,starej wiedzy z nowych ust" oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

Zdjęcia

Koncert uczniów w Filharmonii Krakowskiej

8 kwietnia 2019 roku Salę Filharmonii Krakowskiej wypełniły rodziny i sympatycy Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie. Wśród gości był obecny także Pan Wiesław Dziedziński - Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.
Koncert, którego wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele współpracujących ze sobą szkół, był okazją do świętowania ważnych rocznic:
10-lecia działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie,
200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki,
110 rocznicy urodzin i zarazem 50 rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz,
25 rocznicy śmierci Witolda Lutosławskiego,
a także obchodzonej na początku roku szkolnego 2018/2019 - 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Ta ostatnia rocznica zainspirowała Leszka Wojtala do napisania utworu na chór i orkiestrę symfoniczną wg poematu Jana Pawła II „Tryptyk rzymski”, którego prawykonanie  miało miejsce podczas koncertu.
Kompozytor nawiązał do I i II części poematu, w którym czytamy:
„ (…) I tu właśnie u stóp tej przedziwnej sykstyńskiej polichromii (…)
Michał Anioł … ogarnia … widzeniem.
W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Kim jest On? (…) 
Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów -
Przejrzystość sumień -
Potrzeba, aby … Michał Anioł uświadomił ludziom …
Omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius …”
(Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Jego).

Koncert rozpoczęła Międzyszkolna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Czyżowskiego.
Orkiestrę, która działa od 2014 roku, tworzą uczniowie ZSM w Wieliczce i PSM I st. w Gdowie. Pracę orkiestry koordynuje Antoni Majerski.
Następnie wystąpili soliści, zespoły instrumentalne i zespoły rytmiczne.
Wielicką szkołę reprezentowali:
Maria Kolary z klasy fortepianu Izabeli Grzybek, która zachwyciła interpretacją „Bukolików” Witolda Lutosławskiego,
Patrycja Pustuła z klasy skrzypiec Anny Kozłowskiej i Marka Polańskiego (akompaniament: Tomasz Soczek), wykonując po mistrzowsku „Taniec słowiański” Grażyny Bacewicz,
znakomicie zgrane duo: Michał Pazgan (klasa skrzypiec Anny Kozłowskiej) i Judyta Pazgan (klasa fortepianu Agnieszki Korczyńskiej), 
kwintet dęty: Kamil Ulatowski, Leon Gawlik, Jan Gałoński (klasa trąbki Pawła Gajewskiego), Gabriela Kwiecińska, Michał Lorenc (klasa puzonu Arkadiusza Bały),
trio akordeonowe: Kacper Ćwiek, Jakub Polak razem ze swoim pedagogiem Oskarem Gutem,
oraz zespół rytmiczny prowadzony przez Joannę Marcisz w interpretacji ruchowej do „Oberka” Romualda Twardowskiego.
Ostatnim punktem programu była prezentacja Międzyszkolnej Orkiestry Symfonicznej oraz połączonych chórów, przygotowanych przez Izabelę Szotę i Elżbietę Gawryszewską, pod dyr. Adama Czyżowskiego. Pracę orkiestry, która istnieje od 2012 r. koordynują Jarosław Murzyn i Aleksandra Szota-Prószyńska.
Jest rzeczą oczywistą, że w Roku Stanisława Moniuszki nie mogło zabraknąć utworów kompozytora, twórcy polskiej opery narodowej i polskiej pieśni artystycznej. I właśnie pieśni „Chochlik” i „Postój piękna gołąbeczko” w opracowaniu Adama Czyżowskiego na chór i orkiestrę symfoniczną, wykonane brawurowo przez młodych artystów, zakończyły koncert, który zawsze stanowi wielkie wydarzenie i muzyczne święto dla całych społeczności szkolnych.   

/Izabela Szota - prowadzenie koncertu/

 

Zdjęcia

Konkurs z literatury muzycznej

4 kwietnia 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Międzyszkolny Konkurs z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna i filmowa – lubię to!”, organizowany przez naszą szkołę. Konkurs miał na celu ukazać oryginalność i piękno naszej rodzimej muzyki współczesnej, również tej najnowszej, a w tej edycji także polskiej muzyki filmowej, wykraczając tym samym poza ramy programu nauczania przedmiotu audycje muzyczne. Ideą konkursu jest przybliżanie twórczości wciąż jeszcze zbyt mało znanych młodzieży kompozytorów, takich jak Hanna Kulenty, Marek Stachowski, Agata Zubel, Zbigniew Preisner, czy Abel Korzeniowski. Oczywiście, w kanonie testu fonicznego nie zabrakło dzieł współczesnych klasyków – Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, czy Krzysztofa Pendereckiego. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół muzycznych I stopnia z Czasławia, Gdowa, Koszyc, Krakowa, Krzeszowic, Myślenic, Nowego Sącza, Słomnik ,Sobolowa oraz Wieliczki.

Konkurs miał charakter dwu etapowy i przeznaczony był dla dwóch kategorii wiekowych. Pierwszy etap dla grupy młodszej stanowiła praca plastyczna na temat „Projekt plakatu do mojego ulubionego filmu”. Laureatką nagrody specjalnej w tej kategorii została uczennica naszej szkoły, Małgorzata Puchacz, której grafika – oszczędna w środkach, a przy tym charakterystyczna w warstwie symbolicznej została jednogłośnie doceniona przez Jury części plastycznej konkursu, które stanowiło grono artystów plastyków (Joanna Styrylska-Gałażyn, Barbara Borowiec, Józef Kowalczyk).

W grupie starszej, w pierwszym etapie konkursu należało wykazać się pomysłowością i giętkością języka literackiego, przygotowując pracę na temat „Który z polskich filmów jest dla Ciebie ważny i dlaczego”. Tutaj uznanie Jury (dyr. Izabeli Szoty - przewodniczącej, Anny Kozłowskiej oraz Anny Taboły), które zaowocowało przyznaniem nagród specjalnych zyskały m.in. prace naszych uczennic – Klaudii Krzyszkowskiej oraz Julii Huczek.  Jury konkursu postanowiło również w pierwszym etapie nagrodzić najmłodszego uczestnika konkursu, którym okazał się nasz uczeń – Michał Pazgan, potwierdzając -  mimo młodego wieku - swoje szerokie umiejętności w etapie drugim, w którym otrzymał I nagrodę.

Drugi etap konkursu stanowił test foniczny, w którym uczestnicy w znakomitej większości przypadków wykazali się dogłębną znajomością prezentowanych utworów. W tej części konkursu w grupie młodszej przyznano pięć miejsc I, trzy miejsca III (miejsca II nie przyznano). W grupie starszej przyznano trzy miejsca I oraz trzy miejsca II, miejsca III nie przyznano. Ponadto, w grupie młodszej przyznano jedno wyróżnienie, a w grupie starszej - sześć.

Szczególne gratulacje należą się uczniom  naszej szkoły, którzy zaprezentowali wysoki poziom przygotowania do konkursu, uzyskując znakomite punktacje i miejsca.

Grupa młodsza:
Michał Pazgan, I miejsce, wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu

Małgorzata Puchacz, wyróżnienie, nagroda specjalna za pracę plastyczną

Grupa starsza:
Klaudia Krzyszkowska, II miejsce, nagroda specjalna za pracę pisemną

Julia Huczek, nagroda specjalna za pracę pisemną

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu  oraz mamy nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnych edycji tego wydarzenia, którego formuła propagująca szeroko pojętą najnowszą muzykę polską będzie fascynująca przygodą w jej poznawaniu i inspirowaniu się nią w Waszych muzycznych działaniach!

/Anna Kozłowska/

 

Zdjęcia

Warsztaty z Prof. Andrzejem Tatarskim

25 marca 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce gościliśmy wybitnego pianistę i pedagoga, Profesora Andrzeja Tatarskiego z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, który prowadził warsztaty pianistyczne dla pedagogów i uczniów oraz seminarium  zatytułowane: „Ignacy Jan Paderewski – pianista, kompozytor i mąż stanu”.

Koordynacją przedsięwzięcia zajmowały się pianistki - Panie Izabela Grzybek oraz Izabela Seweryn.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz nauczyciele krakowskich szkół (Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego) oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych.

Uczniowie uczestniczący w warsztatach:
Alicja Rucińska i Emilia Rzyman z klasy fortepianu Izabeli Grzybek,
Hanna Stan i Julia Huczek z klasy fortepianu Izabeli Seweryn,
Emilia Kuroń z klasy fortepianu Pauliny Tkaczyk,
Jan Kadłubowski z klasy fortepianu Sandry Delong-Kiełbińskiej,
Judyta Pazgan i Natalia Spicha z klasy fortepianu Agnieszki Korczyńskiej,
Karolina Rudkowska z klasy fortepianu Marty Polańskiej,
Agnieszka Celewicz z klasy fortepianu Grażyny Hesko-Kołodzińskiej,
Barbara Ruda z klasy fortepianu Jacka Bylicy.

Repertuar warsztatów obejmował utwory pochodzące z różnych epok, od baroku do  muzyki współczesnej. Profesor Tatarski podczas warsztatów analizował wybrane zagadnienia techniczno-interpretacyjne, odnosząc się do praktyk wykonawczych poszczególnych kompozytorów. Jego ogromne doświadczenie oraz ciepłe podejście do młodych adeptów sztuki pianistycznej sprawiły, że nawiązał z nimi znakomity kontakt. Praca nad utworami przebiegła wielokierunkowo, obejmując metody poglądowe, ćwiczenia techniczne, a także analizę interpretacyjną pod kątem stylistyki wykonywanych utworów. Pedagodzy mieli okazję do skonfrontowania szerokiego zakresu problemów dydaktycznych poruszanych podczas warsztatów, a w szczególności określenia wpływu edukacji muzycznej na funkcjonowanie i ogólny rozwój ucznia.

Najbardziej wyczekiwanym momentem był wieczorny koncert Profesora połączony z wykładem na temat życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. Wydarzenie to rozpoczęła Izabela Seweryn, która w imieniu Pani Dyrektor Izabeli Szoty przedstawiła Prof. Andrzeja Tatarskiego licznie zgromadzonej publiczności.

Artysta w 1968 ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie Olgi Ilwickiej-Dąbrowskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1969-70 przebywał  w Paryżu na stypendium Rządu Francuskiego, kształcąc się pod kierunkiem Vlado Perlemutera. Koncertował jako solista i kameralista w wielu krajach Europy oraz w Turcji, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej, na Jamajce i Kubie. Dokonał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich (m.in.: Jana Astriaba, Jerzego Bauera, Mirosława Bukowskiego, Andrzeja Cwojdzińskiego, Zygmunta Mycielskiego, Witolda Szalonka), a także nagrań archiwalnych dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrań telewizyjnych i filmowych oraz płytowych. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej (Międzynarodowy Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie), prowadzi kursy mistrzowskie (m.in. na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Muzyki Fortepianowej XX wieku w Bystrzycy Kłodzkiej, Muzyki Kameralnej w Weikersheim w Niemczech, Międzynarodowym Kursie Muzyki Fortepianowej w Karvinie w Czechach). Prowadzi seminaria na temat interpretacji muzyki XX wieku, kameralistyki fortepianowej oraz kształcenia umiejętności czytania nut a’ vista (Kraków, Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Poznań, Tarnów).
Andrzej Tatarski prowadził klasę fortepianu w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 1989 otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.

Na seminarium złożyły się utwory Paderewskiego przeplatane fragmentami listów kompozytora, opisujących jego znamienitą twórczość oraz działalność polityczną, a także artystyczną osobowość wielkiego Polaka i jego stosunek do sztuki i pracy.
Lekcje z uczniami naszej Szkoły sprawiły Profesorowi dużą przyjemność, chwalił ich zapał i umiejętności, doceniając również zaangażowanie nauczycieli. Czekamy na kolejne warsztaty.

/Izabela Seweryn/

 

 

Zdjęcia

I miejsce akordeonistów w Stalowej Woli

Wielickie Trio Akordeonowe w składzie Kacper Ćwiek, Jakub Polak oraz Andrzej Barć (SM I st. im. Mjr. H. H. Baranowskiego przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie) z klasy Oskara Guta zajęło I miejsce w IX Ogólnopolskim Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych, który odbywał się w dniach 21-22 marca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli.
W konkursie wzięły udział zespoły z ośrodków muzycznych słynących z wysokiego poziomu kameralistyki akordeonowej, m. in. z Ełku, Zgierza, Tarnowa, Sanoka czy Gospodarza imprezy - Stalowej Woli.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Chłopcy konkurowali z zespołami ze szkół muzycznych II stopnia. Jest to godne zauważenia, gdyż Andrzej jest jeszcze uczniem szkoły muzycznej I stopnia, natomiast Kacper i Jakub dopiero rozpoczęli naukę w szkole muzycznej II stopnia. To powodowało dodatkową ogromną mobilizację.
Prezentacja Tria była pełna skupienia, kontroli nad każdym dźwiękiem, a zarazem żywiołowa oraz kipiąca energią i emocjami. Była … rewelacyjna!
Po wręczeniu nagród, przy okazji rozmów podsumowujących Festiwal Pan Oskar Gut usłyszał, że Wieliczka jest w tym momencie czołówką kameralistyki akordeonowej w Polsce, wielicka szkoła akordeonowa jest godną naśladowania, a ośrodek wielicki jest jednym z najważniejszych i najkreatywniejszych obecnie ośrodków akordeonowych w skali kraju. Cóż można chcieć usłyszeć więcej? /…/

To jednak było, a w drodze nie można ustawać. Przed akordeonistami kolejne wyzwania, którym jak zawsze będą chcieli sprostać.

/Oskar Gut/

 

 

Zdjęcia

Warsztaty fletowe

12 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole wybitną postać krakowskiego fletu, dra hab. Wiesława Suruło z Akademii Muzycznej w Krakowie.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klas fletu Marty Urban i Ewy Tupik.
Wszyscy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i otrzymania cennych wskazówek zarówno dotyczących techniki gry i warsztatu instrumentalnego, jak i interpretacji utworów fletowych.

 

Piano e Forte 2019

W dniach 1-9 marca w Krakowie i Wieliczce odbywał się II Festiwal i Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2019, którego organizatorami są: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Honorowy Patronat nad II Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2019 objęli:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Ugo Rufino - Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Instytut Francuski w Krakowie
Frédéric de Touchet - Konsul Generalny Francji w Krakowie
Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Pikul - Kierownik Katedry Fortepianu
Prof. Benjamin Vogel (Szwecja)

Partnerami drugiej edycji Konkursu byli: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Patronat medialny objęli: TVP 3 Kraków (opieka medialna), Radio Kraków, portal krakow.pl i Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest innowacyjnym projektem, który ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Pomysłodawcą, kierownikiem artystycznym i koordynatorem projektu „Piano e Forte” jest Marta Polańska – nauczyciel fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Pierwsza edycja wydarzenia (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego, ukazując historyczny szlak fortepianu „z ziemi włoskiej do Polski”. Poprzez repertuar dzieł kompozytorów polskich oraz francuskich wykonywanych podczas Konkursu, a także Koncertu Inauguracyjnego w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie i Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz obchody 100. rocznicy śmierci Claude’a Debussy’ego.

Druga edycja Festiwalu i Konkursu (2019) przebiegała w rytmie rocznic wybitnych polskich kompozytorów:
Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora,

Marii Szymanowskiej z okazji 230. rocznicy urodzin kompozytorki,
Fryderyka Chopina w 170. rocznicę śmierci kompozytora
oraz Grażyny Bacewicz z okazji 110. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci kompozytorki.

Festiwal zainaugurował Koncert „Piano e Forte” (1 marca 2019 r., Aula ZSM w Wieliczce) w 209. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i w dniu 80. urodzin Leo Brouwera. Podczas koncertu zabrzmiały dzieła Fryderyka Chopina w transkrypcji na skrzypce i fortepian oraz w wersji oryginalnej na fortepian solo w wykonaniu Marka Polańskiego – skrzypce, Marty Polańskiej – fortepian oraz Laureatki Grand Prix I Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2018 Julii Wójcik – uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie w klasie fortepianu dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej. Na otwarcie zabrzmiała festiwalowa Fanfara – Sonata pian e forte Giovanniego Gabrieliego w wykonaniu Kwintetu Instrumentów Dętych Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce pod dyr. Izabeli Szoty. Uczniów klasy trąbki przygotował Paweł Gajewski, a klasy puzonu Arkadiusz Bała. Sonata Gabrieliego została zacytowana w tytułowym utworze Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte” – Sonacie pian’e forte na fortepian i taśmę (1970) Leo Brouwera, którą na zwieńczenie koncertu brawurowo wykonał i szczegółowo omówił Michał Babiarz – uczeń Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle w klasie fortepianu prof. dr hab. Andrzeja Pikula – Honorowego Patrona projektu „Piano e Forte”.

W dniu 1 marca odbyły się także Warsztaty Instrumentologiczne dotyczące historii i budowy fortepianu i jednego z jego prototypów – klawesynu oraz organów – instrumentu na którym także grał Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko. Warsztaty prowadzili:
dr Paulina Tkaczyk - Klawesyn dawniej i dziś
mgr Marta Polańska - Fortepian Chopina. Érard czy Pleyel? - Zagadnienia instrumentologiczne ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu z podwójnym wymykiem Sébastiena Érarda
mgr Zenon Kulik - Budowa fortepianu z elementami strojenia instrumentu
mgr Tomasz Soczek - Czy muzyka zaczyna się od Bacha? – Jakie utwory gramy na organach i dlaczego z nut?

Podczas warsztatów dotyczących fortepianu został zaprezentowany i szczegółowo omówiony oryginalny model współczesnego mechanizmu fortepianowego oraz wnętrze fortepianu w kontekście sposobu funkcjonowania poszczególnych elementów budowy instrumentu.

W dniu 8 marca 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2019. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 47 uczestników. Ostatecznie wzięło udział 39 młodych pianistów, w 7 kategoriach, reprezentujących 15 szkół muzycznych  I i II stopnia za całej Polski. Jury w składzie:
mgr Waldemar Król – przewodniczący
mgr Elżbieta Hoffman – członek jury
mgr Marta Polańska – członek jury
mgr Anna Kozłowska – sekretarz jury
przyznało nagrody i wyróżnienia (w załączeniu).

Szczególnie interesującym elementem przesłuchań konkursowych, oprócz wykonania utworu, była prezentacja słowna, w której uczestnicy dzielili się z Jurorami i publicznością swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy nad utworem. Na ostateczne wyniki konkursu istotny wpływ miały również (zgodnie z założeniem konkursu) oceny z części teoretycznej.

W dniu 9 marca 2019 r. Laureaci II Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2019 wystąpili podczas Koncertu Galowego Młodych Mistrzów Fortepianu w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Wydarzeniem towarzyszącym II Festiwalowi i Konkursowi Pianistycznemu „Piano e Forte” 2019 były Warsztaty oraz Koncert „Musica viva i rediviva” Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Warsztaty prowadziły dr Joanna Solecka i mgr Anna Huszczo tworzące duet klawesynowy ClaveDuo.

Mamy nadzieję, że innowacyjny projekt „Piano e Forte” integrujący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi zainspirował młodych pianistów ze szkół muzycznych I i II stopnia do dalszego studiowania ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i doskonalenia umiejętności pianistycznych, a ich pedagogów do dyskusji dotyczącej innowacyjności kształcenia muzycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Piano e Forte” znajdują się na stronie: www.pianoeforte.pl

/Marta Polańska/

Zdjęcia z Gali - fot. Klaudyna Schubert
Pozostałe zdjęcia - archiwum organizatorów konkursu

 

 

Zdjęcia