Koncert w Filharmonii

9 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi kolegami z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie wystąpili w Filharmonii Krakowskiej.

Okazja była szczególna, gdyż Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie obchodzi Jubileusz 15-lecia działalności, jako samodzielna placówka artystyczna, choć tradycje kształcenia muzycznego w Gdowie są o wiele dłuższe. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas wraz z ze swoim zastępcą Grzegorzem Piętakiem oraz Wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej: Ilona Tomera-Chmiel i Wiesław Dziedziński.

Koncert rozpoczęły Fanfary Zespołu Instrumentów Dętych (przyg. Paweł Gajewski, Arkadiusz Bała). Kolejno prezentowały się:
Międzyszkolna Orkiestra Symfoniczna pod dyr. Adama Czyżowskiego,
połączone chóry Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce (przyg. Piotr Kiełbiński) i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie (przyg. Elżbieta Gawryszewska), 
zespoły rytmiczne przyg. przez Kingę Rolkę i Martę Kubiszyn (PSM I st. w Gdowie),
pianiści: Ignacy Michałek i Miłosz Leszczyński z klasy Anny Huszczo, Julia Oberwan i Aleksandra Daniel z klasy Elwiry Utrackiej-Nachyły, Zofia Michałek z klasy Iwony Popławskiej-Zimowskiej (PSM I st. w Gdowie),
zespół w składzie: Marta Kozińska – sopran (klasa śpiewu Ludmiły Staroń), Jan Gałoński – trąbka (klasa Pawła Gajewskiego) oraz Jadwiga Korab Chrzanowska, Rozalia Bik, Amelia Pasternak (I skrzypce), Maria Surowiec (II skrzypce), Joanna Jasek, Patrycja Korus (altówki), Amelia Pogoda (wiolonczela), Weronika Kita (kontrabas), Joanna Krząszcz (fortepian),
Antoni Trześniewski z klasy kontrabasu Grzegorza Frankowskiego wraz z Mariia Lynnyk (fortepian),
duo fortepianowe przygotowane przez Marię Wosiek: Barbara Ruda i Tomasz Jasek,
duo trąbkowe: Leon Gawlik, Krzysztof Sarga (klasa Pawła Gajewskiego) z towarzyszeniem Joanny Krząszcz (fortepian),
trio: Magdalena Miarka i Mikołaj Wicher (klasa klarnetu Antoniego Majerskiego) i Barbara Ruda (klasa fortepianu Marii Wosiek) oraz 
Międzyszkolna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Czyżowskiego.

Warto zaznaczyć, Szkoła Muzyczna II stopnia w Wieliczce została utworzona w 2018 r. a więc w tym roku obchodzi swój pierwszy Jubileusz 5-lecia działalności.

Koncert w Filharmonii to niezwykle znaczące wydarzenie w życiu szkoły, a możliwość zaprezentowania się na estradzie, na której występują wielcy artyści z całego świata stanowi nie lada nobilitację.

 

 

Zdjęcia