VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha

W dniach 4-6 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha, pod patronatem Rafał Ślęczka - Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Powiatu Wielickiego, dzięki którym laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Uczestników konkursu oceniało znamienite Jury, w składzie:
Prof. dr hab. Andrzej Pikul - przewodniczący
Prof. dr hab. Joanna Domańska
Prof. dr hab. Anna Wesołowska - Firlej
Prof. AM Gdańsk Elżbieta Pasierowska
Prof. Giuliano Adorno

Jednym z wydarzeń towarzyszących konkursowi było wygłoszenie wykładu przez Panią Profesor Joannę Domańską z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, pt. "O poetyckiej wyobraźni Karola Szymanowskiego na podstawie Wariacji na polski temat ludowy h-moll op.10", który był ilustrowany muzyką na żywo.
Niezwykle urozmaicona paleta brzmień prezentowana przez prof. Joannę Domańską przemawiała do słuchaczy tworząc barwne obrazy, w rozbudzonej uprzednio słowem i ilustracją wyobraźni.
Tradycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha są również warsztaty pianistyczne w ostatnim dniu trwania konkursu, prowadzone przez przewodniczącego jury - prof. dr hab. Andrzeja Pikula z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W bieżącym roku aktywny udział w warsztatach wzięli udział laureaci i uczestnicy konkursu z najstarszych grup wiekowych.
Czas konkursu oraz towarzyszących mu wydarzeń obfitował w inspirujące spotkania, dawkę muzyki na wysokim poziomie wykonawczym, którą zapewnili uczestnicy konkursu oraz w wymianę doświadczeń między pedagogami - a wszystko to działo się w atmosferze radości płynącej z dzielenia się muzyką!

autor: Maria Wosiek

Zdjęcia