Akcja "Wylosuj Anioła"

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Wylosuj Anioła”

„Wylosuj Anioła” to ogólnopolska akcja polegająca na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do dzieci znajdujących się na oddziale onkologii. Przesyłki dodają dzieciakom siły do walki z chorobami, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy.

W naszej szkole w dniach 6-10 grudnia można wrzucać listy i kartki świąteczne do przeznaczonych do tego pudełek znajdujących się na korytarzach w obydwóch budynkach szkoły.
Napisz list, stwórz laurkę, rysunek lub inny obrazek. Zachęcamy uczniów, Grono Pedagogiczne i wszystkich Pracowników Szkoły do udziału w akcji.
Więcej informacji:
https://gdyliczysieczas.com/wylosuj-aniola/
https://www.facebook.com/wylosuj.aniola/