Koncerty uczniów 2019/2020

26 czerwca 2020
Koncert on-line w wykonaniu uczniów kończących Szkołę Muzyczną I stopnia.
Przygotowanie uczniów: Izabela Grzybek, Agnieszka Korczyńska, Grażyna Hesko-Kołodzińska, Alina Melnik, Izabela Seweryn, Jacek Bylica (klasa fortepianu), Ewa Tupik, Marta Urban (klasa fletu), Antoni Majerski, Paweł Pazgan (klasa klarnetu), Ignacy Stojek (klasa saksofonu), Paweł Gajewski (klasa trąbki), Artur Ciborowski (klasa perkusji), Oskar Gut (klasa akordeonu), Maria Sobeńko (klasa skrzypiec), Jarosław Murzyn (klasa wiolonczeli), Małgorzata Włodarczyk (klasa gitary).
Akompaniament: Sandra Delong-Kiełbińska, Alina Melnik, Paulina Tkaczyk, Jacek Bylica.
Koordynacja: Agnieszka Korczyńska
Organizator: ZSM w Wieliczce

10 marca 2020
Aula ZSM w Wieliczce
V Koncert Muzyki Dawnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu, Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie oraz Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.
Przygotowanie uczniów ZSM w Wieliczce: Ewa Tupik (klasa fletu), Małgorzata Włodarczyk (klasa gitary), Grzegorz Frankowski (klasa kontrabasu), Paulina Tkaczyk (klasa klawesynu), Izabela Szota (zespół wokalno-instrumentalny), Anna Dańda-Szustak (technika ruchu)
Prezentacja artystyczna: Katarzyna Puch (sopran), Małgorzata Włodarczyk (gitara, lutnia), Paulina Tkaczyk (klawesyn)
Prowadzenie koncertu: Małgorzata Włodarczyk
Pomysł, koordynacja: Małgorzata Włodarczyk, Paulina Tkaczyk
Organizator: ZSM w Wieliczce

29 lutego 2020
Aula Sztygarówka ZSM w Wieliczce
Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce i Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych towarzyszący zebraniu Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska".
Przygotowanie uczniów ZSM w Wieliczce: Izabela Grzybek, Izabela Seweryn (klasa fortepianu), Antoni Majerski (klasa klarnetu)
Akompaniament: Joanna Krząszcz
Prowadzenie: Izabela Szota
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" 

28 lutego 2020
Aula ZSM w Wieliczce
Koncert Inauguracyjny III Festiwalu i Konkursu Pianistycznego Piano e Forte.
Przygotowanie uczniów ZSM w Wieliczce: Paweł Gajewski (klasa trąbki), Arkadiusz Bała (klasa puzonu), Rafał Tyliba (klasa perkusji), Izabela Grzybek (klasa fortepianu)
Prezentacja artystyczna: Marek Polański (skrzypce), Marta Polańska (fortepian) oraz zaproszeni goście
Pomysł, koordynacja: Marta Polańska
Organizator: Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie, ZSM w Wieliczce

25 stycznia 2020
CER Solne Miasto
Koncert Noworoczny pod patronatem Burmistrza Wieliczki
Wykonawcy: zespół wokalno-instrumentalny (przyg. Izabela Szota), Big-Band pod dyr. Pawła Gajewskiego (przyg. Ignacy Stojek - klasa saksofonu, Paweł Gajewski - klasa trąbki, Arkadiusz Bała - klasa puzonu), Międzyszkolna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Czyżowskiego (koordynacja pracy: Antoni Majerski)
Prezentacja artystyczna: Ignacy Stojek (saksofon), Artur Ciborowski (perkusja)
Organizator: Gmina Wieliczka  

23 stycznia 2020
Wielicka Mediateka
Koncert uczniów klasy akordeonu Oskara Guta towarzyszący spotkaniu Wielickiego UTW z okazji Dnia Babci i Dziadka
Organizator: Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

23 stycznia 2020
Aula ZSM w Wieliczce
Koncert pierwszoklasistów - koncert charytatywny "Młodzi Artyści dla Kacperka"
Przygotowanie uczniów: Sandra Delong-Kiełbińska, Grażyna Hesko-Kołodzińska, Agnieszka Korczyńska, Izabela Seweryn (klasa fortepianu), Anna Kozłowska, Julia Kołpanowicz-Mazurek (klasa skrzypiec), Małgorzata Włodarczyk, Adam Makowski (klasa gitary), Jarosław Murzyn (klasa wiolonczeli), Grzegorz Frankowski (klasa kontrabasu), Marta Urban (klasa fletu), Antoni Majerski, Paweł Pazgan (klasa klarnetu), Ignacy Stojek (klasa saksofonu), Arkadiusz Bała (klasa puzonu), Piotr Gawor (klasa tuby i sakshornu), Artur Ciborowski, Rafał Tyliba (klasa perkusji)
Akompaniament: Joanna Krząszcz, Paulina Tkaczyk, Agnieszka Korczyńska, Grzegorz Frankowski
Koordynacja, prowadzenie koncertu: Marta Urban
Organizator: ZSM w Wieliczce
Partner: Fundacja "Serce dla Maluszka"

22 stycznia 2010
Aula ZSM w Wieliczce
Audycja kontrabasowa w wykonaniu ucznia klasy kontrabasu Grzegorza Frankowskiego.
Akompaniament: Izabela Seweryn
Prowadzenie, słowo o muzyce: Grzegorz Frankowski
Organizator: ZSM w Wieliczce 

19 stycznia 2020
Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej w Gdowie
Wieczór kolęd z udziałem połączonych chórów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce (przyg. Izabela Szota) i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie (przyg. Elżbieta Gawryszewska) oraz Międzyszkolnej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. Adama Czyżowskiego, chóru Tutte le Corde z Gdowa pod dyr. Elżbiety Gawryszewskiej, zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie pod kier. Katarzyny Ciężarek oraz zespołu wokalno-instrumentalnego Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce pod kier. Izabeli Szoty.
Koordynacja pracy MOS: Jarosław Murzyn (Wieliczka), Aleksandra Szota-Prószyńska (Gdów)
Prowadzenie koncertu: Izabela Szota
Organizator: PSM I st. w Gdowie
Partner: Parafia Narodzenia NMP w Gdowie

15 stycznia 2020
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
Koncert towarzyszący spotkaniu noworocznemu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich.
Przygotowanie uczniów: Anna Kozłowska, Maria Sobeńko (klasa skrzypiec), Małgorzata Włodarczyk (klasa gitary), Paweł Gajewski (klasa trąbki), Arkadiusz Bała (klasa puzonu)
Akompaniament: Alina Melnik
Prowadzenie koncertu: Klaudia Krzyszkowska (przewodnicząca SU)
Koordynacja: Maria Sobeńko
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 

14 stycznia 2020
Aula ZSM w Wieliczce
Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia.
Przygotowanie uczniów: Anna Kozłowska, Marek Polański, Maria Sobeńko (klasa skrzypiec), Grzegorz Frankowski (klasa kontrabasu), Małgorzata Włodarczyk (klasa gitary)
Akompaniament: Joanna Krząszcz, Alina Melnik, Marta Polańska, Izabela Seweryn
Koordynacja: Maria Sobeńko
Organizator: ZSM w Wieliczce

13 stycznia 2020
Wielicka Mediateka
Koncert orkiestry dętej i smyczkowej z North Sydney Boys High School (Australia) oraz Big Bandu Wieliczka pod dyr. Pawła Gajewskiego.
Przygotowanie uczniów: Ignacy Stojek (klasa saksofonu), Paweł Gajewski (klasa trąbki), Arkadiusza Bała (klasa puzonu)
Prezentacja artystyczna: Ignacy Stojek (saksofon), Artur Ciborowski (perkusja)
Organizator: Gmina Wieliczka

10 stycznia 2020
Dwór Czeczów w Krakowie
Prezentacja artystyczna uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020
Przygotowanie uczniów: Artur Ciborowski (klasa perkusji)
Akompaniament: Alina Melnik
Organizator: Centrum Kultury Podgórza - Dwór Czeczów 

10 stycznia 2020
Wielicka Mediateka
XIV Wielicki Wieczór Kolęd z udziałem połączonych chórów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce (przyg. Izabela Szota) i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie (przyg. Elżbieta Gawryszewska) oraz Międzyszkolnej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. Adama Czyżowskiego, chóru Camerata w Wieliczki pod dyr. Izabeli Szoty. chóru Tutte le Corde z Gdowa pod dyr. Elżbiety Gawryszewskiej oraz zespołu Yanabanda z Wieliczki pod kier. Sylwii Dzióbek
Koordynacja pracy MOS: Jarosław Murzyn (Wieliczka), Aleksandra Szota-Prószyńska (Gdów)
Prowadzenie koncertu: Izabela Szota
Organizator: Stowarzyszenie Muzyczne - Chór Camerata
Partner: CKiT w Wieliczce, Gmina Wieliczka  

18 grudnia 2019
Sala Magistrat w Wieliczce
Koncert towarzyszący spotkaniu "Wieliczka - Wieliczanie" Bis!
Przygotowanie uczniów: Anna Kozłowska, Maria Sobeńko (klasa skrzypiec), Artur Ciborowski (klasa perkusji)
Akompaniament: Alina Melnik
Organizator: Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki

18 grudnia 2019
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce
Koncert towarzyszący Spotkaniu Wigilijnemu dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Gminy Wieliczka z przedstawicielami władz samorządowych i pracownikami Wydziału Szkół i Przedszkoli UMiG Wieliczka.
Przygotowanie uczniów: Antoni Majerski (klasa klarnetu)
Prezentacja artystyczna: Izabela Szota (śpiew), Antoni Majerski (klarnet), Agnieszka Korczyńska (piano)
Koordynacja, prowadzenie: Izabela Szota
Organizator: Wydział Szkół i Przedszkoli UMiG Wieliczka

15 grudnia 2019
CER Solne Miasto
Koncert uczniów podczas Jarmarku Świątecznego
Przygotowanie uczniów: Antoni Majerski (klasa klarnetu), Joanna Marcisz (zespół rytmiczny)
Organizator: CER Solne Miasto

14 grudnia 2019
Wielicka Mediateka
Koncert towarzyszący przeglądowi twórczości literackiej o regionie wielickim oraz autorów pochodzących z regionu wielickiego w ramach Wielickiego Salonu Literackiego.
Przygotowanie uczniów: Anna Kozłowska (klasa skrzypiec), Agnieszka Korczyńska, Grażyna Hesko-Kołodzińska, Izabela Seweryn (klasa fortepianu), Arkadiusz Bała (klasa puzonu), Paweł Gajewski (klasa trąbki), Antoni Majerski (klasa klarnetu) 
Akompaniament: Agnieszka Korczyńska, Anna Kozłowska
Prezentacja artystyczna: Arkadiusz Bała (puzon), Artur Ciborowski (perkusja)
Koordynacja: Agnieszka Korczyńska
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce

12 grudnia 2019
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce
Koncert dla przedszkolaków.
Przygotowanie uczniów: Anna Kozłowska, Maria Sobeńko (klasa skrzypiec), Jarosław Murzyn (klasa wiolonczeli), Agnieszka Korczyńska, Grażyna Hesko-Kołodzińska (klasa fortepianu), Artur Ciborowski (klasa perkusji)
Akompaniament: Agnieszka Korczyńska, Anna Kozłowska
Koordynacja, prowadzenie: Agnieszka Korczyńska
Organizator: PS nr 3 w Wieliczce

29 listopada 2019
Aula ZSM w Wieliczce
Koncert miniatur skrzypcowych.
Przygotowanie uczniów: Julia Kołpanowicz-Mazurek, Anna Kozłowska, Maria Sobeńko, Marek Polański
Akompaniament: Joanna Krząszcz, Alina Melnik, Marta Polańska
Koordynacja: Maria Sobeńko
Organizator: ZSM w Wieliczce

27 listopada 2019
Sala Magistrat UMiG Wieliczka
Koncert towarzyszący spotkaniu "Wieliczka - Wieliczanie" Bis! z serii "W nauce i wiedzy: wieliczanin prof. dr hab. inż. Janusz Kowal z AGH", w wykonaniu Big-Bandu Wieliczka ZSM w Wieliczce.
Przygotowanie uczniów: Paweł Gajewski (klasa trąbki), Arkadiusz Bała (klasa puzonu), Ignacy Stojek (klasa saksofonu), Artur Ciborowski (klasa perkusji)
Prezentacja artystyczna: Artur Ciborowski
Organizator: Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki

25 listopada 2019
Aula ZSM w Wieliczce
Koncert jesienny w wykonaniu zespołu rytmiki (kl. 3/c6) oraz uczennic specjalności rytmika SM II stopnia
Przygotowanie uczniów: Joanna Marcisz
Organizator: ZSM w Wieliczce

22 listopada 2019
Aula CKiT w Wieliczce
Wieczornica lokalnych poetów z udziałem uczniów klasy gitary Małgorzaty Włodarczyk.
Organizator: CKiT w Wieliczce, Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki, Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego

8 listopada 2019
Szkoła Podstawowa w Gdowie
Koncert towarzyszący V Gminnemu Przeglądowi Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Gdów w wykonaniu Międzyszkolnej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. Adama Czyżowskiego.
Koordynacja pracy orkiestry: Jarosław Murzyn, Aleksandra Szota-Prószyńska
Organizator: PSM I st. w Gdowie, SP im. św. Jana Kantego w Gdowie

7 listopada 2019
CER Solne Miasto w Wieliczce
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych "Pieśni dla Niepodległej" w wykonaniu uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
Przygotowanie uczniów: Izabela Szota (chór ZSM w Wieliczce), Elżbieta Gawryszewska (chór PSM I st. w Gdowie), Agnieszka Korczyńska, Izabela Seweryn, Jacek Bylica (klasa fortepianu), Jarosław Murzyn, Aleksandra Szota-Prószyńska, Adam Czyżowski (Międzyszkolna Orkiestra Symfoniczna)
Prezentacja artystyczna: Antoni Majerski (klarnet), Ignacy Stojek (saksofon), Paweł Gajewski (trąbka), Artur Ciborowski (perkusja), Agnieszka Korczyńska (fortepian)
Koordynacja, prowadzenie: Izabela Szota
Organizator: Gmina Wieliczka

6 listopada 2019
Kościół OO. Dominikanów w Krakowie
Udział Big-bandu w 64. Krakowskich Zaduszkach Jazzowych.
Przygotowanie uczniów: Paweł Gajewski (klasa trąbki), Arkadiusz Bała (klasa puzonu), Ignacy Stojek (klasa saksofonu)
Prezentacja artystyczna: Ignacy Stojek (saksofon), Artur Ciborowski (perkusja), Jacek Bylica (fortepian)
Koordynacja projektu: Ignacy Stojek
Organizator: Stowarzyszenie Leśny Partyzant - Marek Stryszowski

22 października 2019
Aula ZSM "Sztygarówka" w Wieliczce
Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Przygotowanie uczniów: Anna Kozłowska (klasa skrzypiec), Agnieszka Korczyńska (klasa fortepianu), Anna Dańda-Szustak, Paulina Skrok (uczniowie klas pierwszych c,6 i c,4)
Przygotowanie prezentacji PP - Klaudia Krzyszkowska / przewodnicząca SU
Prowadzenie uroczystości, akompaniament - Anna Dańda-Szustak, Paulina Skrok
Organizator: ZSM w Wieliczce

14 października 2019
Aula ZSM w Wieliczce
Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem gościa specjalnego - kwartetu klarnetowego "Clarinet Factory" z Bergkamen (Niemcy).
Przygotowanie uczniów: Ignacy Stojek (klasa saksofonu), Paweł Gajewski (klasa trąbki, Big-Band), Arkadiusz Bała (klasa puzonu)
Prezentacja artystyczna: Ignacy Stojek (saksofon), Arkadiusz Bała (puzon), Artur Ciborowski (perkusja), Jacek Bylica (fortepian), Dariusz Ulatowski, Jerzy Gałoński (gitary basowe).
Organizator: Gmina Wieliczka, ZSM w Wieliczce