Hej kolęda! Kolęda!"

 

Hej kolęda! Kolęda...!"
22 grudnia 2023 w Zamku Żupnym w Wieliczce, na zaproszenie gospodarzy, zaprezentowała się w repertuarze kolędowym Dobrosława Zając z klasy skrzypiec mgr Marii Sobeńko z towarzyszącą jej na fortepianie mgr Magdaleną Smrokowską.
"Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej kolęda! Kolęda!

 

Zdjęcia