Aktualności

Wyniki rekrutacji - Szkoła Muzyczna II stopnia

 

Podajemy wstępne wyniki rekrutacji do Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce - Szkoły Muzycznej II stopnia:
1. osoby zakwalifikowane (egzamin wstępny na poziomie minimum 18 punktów) 
2. osoby niezakwalifikowane (egzamin wstępny poniżej 18 punktów)
3. osoby, które nie zgłosiły się na egzamin wstępny.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Muzycznej II stopnia ukażą się po 10 lipca. 

 

Wyniki rekrutacji - Szkoła Muzyczna I stopnia

Podajemy wstępne wyniki rekrutacji do Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce - Szkoły Muzycznej I stopnia:
1. osoby zakwalifikowane (badanie przydatności na poziomie minimum 18 punktów) 
2. osoby niezakwalifikowane (badanie przydatności poniżej 18 punktów)
3. osoby, które nie zgłosiły się na badanie.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia ukażą się po 10 lipca. 

Laureaci Konkursu Akordeonowego w kat. I, II, III

Miło nam poinformować, że Laureatami VII Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego Motion Music Festival w kategoriach I - III zostali uczestnicy z numerami:
Kategoria I: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 60,
Kategoria II: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33,
Kategoria III: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61.

O prezentację podczas Koncertu Laureatów (11 czerwca, godz. 11.00) proszeni są uczestnicy z numerami: 1, 2, 3, 4, 23, 27, 31, 34, 60.